OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. juni 2020

Ny vildtudbyttestatistik er offentliggjort

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har i dag udsendt Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2018/19 og 2019/20. Nu skal tallene granskes i detaljen, men især mårhund og råvildt vækker opmærksomhed.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

Danske jægere indberetter deres årlige udbytte via hjemmeside ’Mit Jagttegn’. Indberetningen er obligatorisk og en forudsætning for at få udstedt nyt jagttegn, og ved udgangen af april, efter afslutningen på jagtsæsonen 2019/20, havde således 86,8 procent af jægerne indberettet deres udbytte.

I dag har DCE udgivet sin årlige rapport. Baseret på en sammenligning af de foreløbige resultater for vildtudbyttet for sæsonen 2019/20 med resultaterne for jagtsæsonen 2018/19 bemærkes det i vildtudbyttestatistikken, at:

  • Det samlede udbytte er faldet med mere end 80.000 stykker vildt fra 2018/19 til 2019/20
  • Det faldende udbytte skyldes et fald i udbyttet af fuglevildt, hvor især udbyttet af ringdue, fasan, gråand og krikand er faldet markant
  • Udbyttet af pattedyr er relativt stabilt, med et svagt fortsat fald i udbyttet af rådyr og en svag fremgang for krondyr og dådyr. Der blev indberettet et relativt stort antal vildkaniner i sæsonen 2019/20
  • Udbyttet af mårhund viste en meget markant fremgang til 7.863 dyr, hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2018/19. Udbyttet af mårhund er dermed omtrent fordoblet årligt siden sæsonen 2015/16

Før Danmarks Jægerforbund kan udtale sig konstruktivt om detaljerne bag tallene i rapporten, er der behov for at granske dem yderligere. Følg derfor med her på hjemmesiden, hvor vi over den kommende tid vil bringe yderligere historier om emnet.

Læs hele Vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen her