OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. april 2020

Ny filmrække skal hjælpe vildtet tilbage i naturen

Jægerforbundet har, med støtte fra Friluftsrådet, lavet 7 film med fokus på lodsejernes muligheder inden for natur- og vildtpleje. Omdrejningspunktet er at genskabe variationen i landskabet, til stor gavn for vildtet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Markveje, markskel, åbne grøfter, mergelgrave mv. er på retur i det danske landskab. Naturen i landbrugslandet har igennem de sidste 70 år været under et stort pres, hvor landskabet har været under konstant forandring.

Steder, hvor vildtet har kunnet finde pusterum, forsvinder i takt med at landskabet gøres mere og mere monotont. Dyrkningsfladerne bliver større og driften af dem intensiveres. Mange steder er der derfor ikke længere plads til vildtet, og levestederne bliver færre og færre.

Filmrække skal hjælpe lodsejerne

For at gøre det lettere at overskue mulighederne og processerne inden for natur- og vildtpleje, har Danmarks Jægerforbund valgt at lave en række film, som hver sætter fokus på enkelte temaer.

- Landbruget har masser af muligheder for at integrer natur- og vildtpleje, og med disse vil film vil vi sætte fokus på dette. I mange tilfælde, vil den rette natur- og vildtpleje ikke bare bidrage til bedre levesteder for vildtet og øget biodiversitet, men også være en god forretning for landmanden, siger Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund.

Fokus på variation i terrænet

Når man som lodsejer skal i gang med natur- og vildtpleje på sin bedrift, kan det være en kompliceret sag i forhold til lovgivningen. Der er dog en enkelt vigtig ting at holde fokus på, og det er at skabe variation, i det det er den, der ofte er forsvundet.

Emner, der behandles i filmene, er:

  • Brandmandens lov
  • Etablering og pleje af hegn og småbeplantninger
  • Natur og vildtpleje på brakarealer
  • Projekt natur- og vildtypleje
  • Støtteberettigede tiltag i landbrugslandet
  • Vådområder

Tak til Friluftsrådet og Landbrugsstyrelsen

Filmene, der er produceret med støtte fra Friluftsrådet, giver god vejledning til hvilken vej man skal gå med i sin natur- og vildtpleje. Og netop øget fokus på vildtets muligheder for at trives i det moderne landbrugsland er afgørende for en fortsat bred palette af vildt i Danmark. Ikke kun for jægernes skyld, men for alles skyld. Det er en vigtig indsats, som kun har været mulig, fordi eksterne aktører har valgt at hjælpe. Niels Søndergaard understreger:

- Vi vil gerne takke Friluftsrådet for støtte til filmene og ikke mindst Landbrugsstyrelsen for et forbilledligt samarbejde igennem årene med at skabe mulighed for at integrere natur- og vildtpleje i driften af jorden.


Læs også folderen Natur- og Vildtpleje på Landbrugsarealer 2020: