Offentliggjort den: 01. juli 2020

Ny bekendtgørelse om jagttider

I dag, den 1. juli 2020, træder den nye bekendtgørelse om jagttider i kraft. Det betyder bl.a. fredning af taffeland, havlit og fløjlsand.

Tekst: Niels Henrik Simonsen
Foto: Thomas Iversen

Miljøminister Lea Wermelin har nu underskrevet den nye bekendtgørelse om jagttider. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag, den 1. juli 2020. I forhold til den tidligere bekendtgørelse er der sket følgende ændringer i de generelle jagttider:

  • Hare: 01/11-31/01
  • Vildkanin: 01/11-31/01
  • Taffeland: Ingen jagttid
  • Havlit: Ingen jagttid
  • Fløjlsand: Ingen jagttid
  • Blishøne: 01/10-31/01
  • Ringdue: 10/11-31/01
  • Tyrkerdue: Ingen jagttid

Vær opmærksom på, at der for en række vildtarter – især de store hjortevildtarter – er lokale jagttider, der afviger fra de generelle jagttider. I den nye bekendtgørelse er det desuden blevet præciseret, at dyrehaver, som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr, følger de generelle jagttider.