OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. maj 2020

Nulstilling af jagtens prøver

Som følge af den nationale Covid-19 situation har Miljøstyrelsen truffet beslutning om, at alle tilmeldte jagtprøver i foråret 2020 nulstilles. Ligeledes er alle skydeprøver i samråd med Danmarks Jægerforbund nulstillet. Det betyder, at alle tilmeldte prøver ikke længere er gældende.

Tekst: Miljøstyrelsen

Baggrunden for beslutningen er regeringens forbud mod forsamlinger over 10 personer såvel som Sundhedsstyrelsens anbefalinger i.f.t. Covid-19, som medfører, at jagt- og skydeprøver ikke kan afholdes under de nuværende rammer hvad angår antal deltagere per prøvehold.

Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund arbejder på, at oprette nye prøvedatoer, som man kan tilmelde sig via "Mit Jagttegn". De første prøvedatoer offentliggøres løbende fra starten af uge 21 (18-22. maj).

Som følge af ovennævnte tilbagebetales alle prøvegebyrer. Man skal derfor indbetale nyt prøvegebyr ved tilmelding til ny prøve, når nye prøvedatoer er tilgængelige via "Mit Jagttegn".

Af tekniske årsager kan allerede tilmeldte prøver i en periode være synlige. Disse vil løbende blive slettet i takt med, at gebyrer tilbagebetales. Der kan gå 2-3 uger, inden det tilbagebetalte gebyr modtages på NemKonto.

For løbende information om situationen henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om jagttegn.

Der gøres opmærksom på, at såfremt man ikke aflægger jagtprøve i foråret 2020, vil forårets prøveforsøg automatisk blive overført til efteråret 2020.

Specielt for buejagtprøver

Buejægere som pga. prøveaflysninger ikke kan aflægge generhvervelsesprøve i foråret, kan søge om dispensation til at udskyde prøven til 2. halvår 2020. Ansøgning om dispensation sendes pr. mail med angivelse af jægerID og prøvested/tidspunkt til jagttegn@mst.dk.

Undervisning i jagttegn

Som led i regeringens genåbning er flere liberale erhverv genåbnet fra den 20. april. Miljøstyrelsen opfordrer til, at jagttegnsundervisere følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med undervisning i jagttegn. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for de liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder, anbefalingerne findes her.

Ligeledes er der for flere af landets skydebaner udarbejdet retningslinjer for brug af disse. Der opfordres til, at man lokalt orienterer sig om disse.


Hold dig løbende orienteret om nyt her på hjemmesiden, på www.mst.dk, www.jagttegn.dk og på www.fadb.dk.