OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. januar 2020

Nøl skader kamp mod mårhund

Det invasive rovpattedyr mårhunden breder sig ukontrolleret i den danske natur til stor gene for især de jordrugende fugle. Men den nødvendige forvaltningsplan og jægernes tilladelse til at bruge natsigtemidler lader vente på sig. Politisk ansvarlig for mårhundeindsatsen i Danmarks Jægerforbund beskylder Miljøministeriet for nøl.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

- De danske ynglefugle lades i stikken. Jeg kan ikke sige på anden måde, siger Jens Venø Kjellerup, der er formand for Danmarks Jægerforbunds markvildtudvalg, som arbejder med jægernes indsats mod mårhunden i den danske natur.

Ifølge formanden er kritikken et udtryk for jægernes opsparede frustrationer over, at der fra politisk hold ikke leveres. Hverken når det gælder rammerne for bekæmpelsen af mårhund, men heller ikke i forhold til de redskaber, som jægerne har brug for i bekæmpelsen af mårhundene.

- Skal vi jægere have en chance for at nedbringe antallet af mårhunde i den danske natur, og forhindre at mårhunden etablerer sig på Fyn, hvor den med statsgaranti vil brede sig videre til Sjælland og Sverige, så skal Miljøministeriet og ministeren til at vise, at de tager det alvorligt, siger Jens Venø Kjellerup.

Han efterlyser den forvaltningsplan for mårhund, som nu har været undervejs i to år, men som endnu ikke er færdig. Forvaltningsplanen for mårhund er hele rammen for bekæmpelsen, og altså den ramme som de danske jægere skal forholde sig til.

Jægerne skal kunne se om natten

Mårhunden er et nataktivt dyr. Derfor har Danmarks Jægerforbund igennem flere år bedt myndighederne om at give tilladelse til, at de danske jægere kan benytte natsigtemidler, så jagten på mårhund om natten kan foregå så sikkert og effektivt som muligt.

Natsigtemidler er lovlige i vores nabolande, og statens egne jægere har fået tilladelse til at bruge natsigtemidler i bestræbelserne på at udrydde vildsvinet fra den danske natur. Justitsminister Nick Hækkerup har allerede udtrykt sig positivt omkring jægernes behov for natsigte, og politiet udsteder da også de nødvendige tilladelser til regulering. Men én ting er at få lov af politiet. Uden Miljøministeriets endelige accept, kan jægerne bare ikke få lov til at anvende natsigtemidler i praksis. Og denne accept lader stadig vente på sig.

- Opgaven med at udrydde mårhunden er kommet bag på alle - både myndighederne og vi jægere. Den har nu fået godt fat, og det ikke længere er et spørgsmål, om den kan udryddes - for det kan den ikke - men et spørgsmål om vi kan holde den nede og sikre, at den ikke spreder sig yderligere, siger Jens Venø Kjellerup.

Jægerne har brug for opbakning

Jens Venø Kjellerup tilføjer:

- Vi må forvente, at både myndigheder og jægere kan lære af de fejl, som er blevet begået i bekæmpelsen af mårhunden. Og vi har draget den lære, at når en invasiv art som mårhund kommer til Danmark, så skal den bekæmpes med ALLE midler fra dag ét. Ellers har vi ikke en chance. Derfor forventer jeg på de danske jægeres vegne, at vi modtager den forventede støtte og opbakning fra politikere og relevante myndigheder.

Han gør samtidig opmærksom på at jægerne er almindelige mennesker, hvoraf mange i deres fritid bruger uanede mængder tid og ressourcer på at jage mårhunden. Jens Venø Kjellerup er bekymret for, om jægerne kan opretholde entusiasmen, hvis ikke politikerne og myndighederne viser, at de vil indsatsen lige så meget som jægerne.


Kontakt for yderligere kommentarer:

  • Jens Venø Kjellerup, formand for DJ's markvildtudvalg. Tlf. 24 22 95 44
  • Torsten Lind Søndergaard, pressechef i DJ. Tlf. 81 88 02 08