OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. januar 2020

Muslingefiskeri i Aarhusbugten ødelægger fiskebestande og havjagt

Jægerforbundet er medunderskriver af åbent brev til miljø- og fødevareministeren, som anmoder på det kraftigste om et stop for muslingefiskeri i Aarhusbugten. Bundlevende fisk er stort set væk. Det samme er store flokke af dykænder og edderfugle.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

En bred vifte af landsorganisationer og lokale interessenter er medunderskrivere af et åbent brev til miljø- og fødevareminister Mogens Jensen (S) med titlen "Hjælp havbunden i Kalø Vig og Århus Bugt!"

I skrivelsen anmoder underskriverne på det kraftigste om ophør af brug af bundskrabende redskaber med potentiel væsentlig negativ effekt for ålegræs, makroalger, og bundfauna i farvandet.

Dykænder og edderfugle er væk

Underskriverne foreslår, at der ikke gives tilladelse eller fornyelse/forlængelse af tilladelser til fiskeri efter muslinger i farvandet, idet bundlevende fisk stort set er forsvundet fra vigene omkring Mols i Aarhus bugt. Det samme er de fugle, der plejede at leve af fiskene og muslingerne. Lokale havjægere oplyser således, at de store flokke af dykænder og edderfugle, som for blot få år siden blev set rundt om Molshoved, Begtrup vig og Kaløvig ikke ses mere. De flyver videre til bedre fourageringsområder.

I skrivelsen er Danmarks Jægerforbund bl.a. repræsenteret i form af jægerrådene i både Aarhus og i Syddjurs, samt af Aarhus strandjagtforening, Norsminde strandjagtforening og Horsensegnens Strand & Landjægere. Ifølge jægerrådsformand i Syddjurs, Poul Arne Nielsen, handler det kort og godt om at sørge for bedre livsbetingelser for vores havlevende fugle.

Fuglene flyver videre

- Som det er blevet i dag, har de ingen grund til at være i området, for de mangler noget at leve af. Det er den eneste forklaring vi kan få øje på. Området er ellers helt optimalt for de havlevende fugle, da vores bugter og vige giver godt læ for vejr og vind. Førhen var der masser af dem her, men i dag flyver de videre, forklarer Poul Arne Nielsen.

Han håber, at protestskrivelsen til ministeren kan være med til at sikre vigene ved Aarhus Bugt som gyde- og opvækstområde for fisk, og dermed indirekte også som raste- og fourageringsområde for havfugle.

Blandt øvrige medunderskrivere findes bl.a. Dansk Fritidsfiskerforbund, Landsforeningen Levende Hav, Dansk Ornitologisk Forening og Nationalpark Mols Bjerge.