OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. august 2020

Møder om udsætning af fjervildt

Danmarks Jægerforbund har planlagt en række dialogmøder om udsætning af fjervildt samt jagt på udsat fjervildt.

Dialogmøderne er opfølgning på tidligere afholdte møder og en fortsat dialog med alle interessenter knyttet til fjervildtopdræt og udsætning af fjervildt. Vi skal fortsat sikre en proces, der kan skabe grundlag for at bevare udsætningsmuligheden i Danmark.

Det gælder udsætning af fjervildt for jægere med små terræner og på større ejendomme med mere kommercielle tilgange. Jagtens udøvelse på konsortiejagter, herunder intervaller mellem jagter, skal også diskuteres.

Målgruppe og pris

Målgruppen er alle der opdrætter og/eller udsætter fjervildt på alle niveauer samt lodsejere, der udlejer jagt, hvor der udsættes fjervildt. Det er derfor vigtigt at alle, der arbejder med jagt på dette område og driver jagt i større eller mindre omfang, møder op og er med til at diskutere disse emner, så alle er forberedt bedst muligt på fremtidens udsætning. Der vil blive serveret kaffe og kage i løbet af aftenen. Pris: Medlemmer af Danmarks Jægerforbund kr. 50,00 og ikke-medlemmer kr. 100,00.

Program

  • Kl. 19.00 - 19.20 Velkomst ved kredsformænd
  • Kl. 19.10 – 19.20 Status på proces v/Formand for markvildtudvalg og HB-medlem Jens Venø Kjellerup, Danmarks Jægerforbund
  • Kl. 19.20 – 19.45 Orientering om Fødevarestyrelsens kampagne om sporbarhed ved indførsel af fjervildt fra udlandet v/Special konsulent og dyrlæge Stig Jessen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen
  • Kl. 19.45 – 20.15 Kaffe og kage
  • Kl. 20.15 - 20.30 Orientering om Biotopplanerne og udsætning af fasaner/agerhøns v/Søren Egelund, Miljøstyrelsen
  • Kl. 20.30- 21.45 Gennemgang af udfordringer, diskussion og videre proces
  • Kl. 21.45 - 22.00 Opsamling og konklusion

Tilmelding foregår via nedenstående link:

Den 9. september 2020:
Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, 9460 Brovst.

Den 16. september 2020:
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

Den 24. september 2020:
Pulzion, Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding.

Den 28. september 2020:
Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1C, 4180 Sorø.