OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. april 2020

Mislykket forsøg på at begrænse jagt i EU

Et forslag i Europaparlamentet om at forbyde handel med og konsumption af kød fra vilde dyr kunne have fået vidtrækkende konsekvenser for global jagt og naturbeskyttelse. Forslaget blev dog nedstemt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Europaparlamentet

Torsdag den 16. april stemte et flertal i Europaparlamentet imod en farlig ændring af beslutningsforslaget om en "EU-koordineret aktion til bekæmpelse af COVID-19-pandemien og dens konsekvenser." Det skriver FACE i en pressemeddelelse.

FACE er den europæiske paraplyorganisation i Bruxelles for jægerorganisationer i EU. Læs mere om FACE.

Ændringsforslaget, som blev præsenteret af Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, måtte dog se sig besejret under afstemningen. Mens 186 parlamentsmedlemmer stemte for forslaget, undlod 53 at stemme og hele 449 stemte imod.

Afstemningsresultatet sender en klar besked til dyrerettighedsgrupper, der forsøger at tage alle midler i brug for at begrænse jagten i Europa.

Det nu nedstemte ændringsforslag fremhævede bl.a., at handel og opdræt af vilde dyr forstærker risikoen for folkesundheden ved at kombinere kritiske faktorer for forekomsten af ​​zoonoser, som er sygdomme, der smitter mellem dyr og mennesker. Desuden opfordrer forslaget indtrængende Kommissionen til at præsentere juridiske forslag til at forbyde import, handel, opbevaring og konsumption af vilde dyr i EU for at reducere risikoen for fremtidige zoonoseudbrud.

På dagen for afstemningen tog FACE kontakt til alle parlamentsmedlemmer vedr. forslaget og understregede blandt andet, at:

  • Der allerede eksisterer strenge  regler i EU, såsom EU's dyresundheds- og fødevaresikkerhedsbestemmelser samt de animalske biproduktbestemmelser, der sætter høje standarder for folkesundheden hvad angår handel med vilde dyr inden for EU og animalske produkter, importeret til EU fra tredjelande
  • Handel med vilde dyr er allerede godt reguleret i EU og anerkendes allerede som en prioritet under EU
  • Forbud mod konsumption af vilde dyr i EU vil have vidtrækkende konsekvenser for naturbeskyttelse i EU og globalt, og vil have en negativ indflydelse på aktiviteter såsom jagt og fiskeri, som er velreguleret på nationalt plan

FACE forventer at se flere forsøg, såvel i Bruxelles som på nationalt plan, på at begrænse jagt og andre bæredygtige aktiviteter i forbindelse med COVID-19, og vil fortsætte med at overvåge politiske initiativer på forskellige niveauer.