OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. november 2020

MINK: Tragedie må ikke blive til to

Statsministeren har i dag kl. 16 meddelt, at samtlige mink i Danmark skal slås ned. En tragedie for de mennesker, hvis levebrød med ét slag forsvinder. Danmarks Jægerforbund opfordrer til, at myndighederne er yderst omhyggelige med, at smitten fra minken ikke smitter til de vilde dyr, når den omfattende aflivning går i gang.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Samtlige mink i Danmark skal slås ned for at forhindre, at Covid-19 muterer således, at de kommende vacciner til mennesker ikke mister deres effekt. Det er altså af hensyn til folkesundheden, at regeringen har besluttet at gå til den ultimative handling og slå alle mink i Danmark ihjel.

I denne svære situation er det magtpåliggende for Danmarks Jægerforbund at understrege, at myndighederne, når de går i gang med aflivningerne, også tager hensyn til de vilde dyrs sundhed.

Eller sagt på en anden måde – de kommende aflivninger må ikke sprede covid-19 til de vilde dyr i Danmark.

- Vi har i går sendt et brev til fødevareminister Mogens Jensen, hvor vi har udtrykt vores bekymring for myndighedernes håndtering af aflivningerne, da vi nok alle har set billeder af åbne containere med døde mink. Det må ganske enkelt ikke finde sted. Det er myndighedernes ansvar, at én tragedie ikke bliver til to, understreger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.   

Vi følger sagen løbende.