OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. maj 2020

Miljøstyrelsen på vej med nyt om jagtens prøver

Miljøstyrelsen bekræfter i dag over for jægerforbundet, at myndighederne er på vej med nyt om åbningen af jagtens prøver, som en del af fase 2 i genåbningen af Danmark.

Tekst: Jes Mikkelsen

Jægerforbundet er i tæt dialog med Miljøstyrelsen om mulighederne for genåbning af jagtens prøver som en del af fase 2 i genåbningen af Danmark. I løbet af de næste par dage vil Miljøstyrelsen (MST) offentliggøre meddelelse om hvilke muligheder der er for genåbning af jagtens prøver.

Hvad ved vi

  • Vi ved at MST arbejder for at kunne genåbne jagtens prøver under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, dvs. med de gener og forbehold som vejledningerne angiver.
  • Vi ved at MST har en plan for hvorledes jagtens prøver skal kunne gennemføres efter gældende anbefalinger.
  • Vi ved at flere af jægerforbundets skydebaner er genåbnet, men vejledningerne for instruktion til jagt- og haglskydeprøve er ikke tydelige. Der arbejdes sideløbende på at inddrage instruktion i disse vejledninger.

Hvad ved vi ikke

  • Vi ved ikke om jagtens prøver bliver en del af Fase 2 for genåbningen af Danmark.
  • Vi ved ikke hvorledes teoretiske jagtprøver kan aflægges, men tanker om dette indgår i Miljøstyrelsens overvejelser.
  • Vi ved ikke hvordan indendørs undervisning/kurser kan afvikles.

Det personlige valg

Når jagtens prøver genåbner, bliver det med sikkerhed ikke i den form vi kender. Vi må indstille os på, at alt hvad vi gør i de næste mange måneder, er forbundet med et personligt valg. Der vil ikke kunne laves vejledninger fra myndigheder eller forbund, som garanterer, at jagtens prøver er corona-frie, men der vil blive lavet tiltag, som sænker smitterisikoen betragteligt, hvis de overholdes af alle. Det vil derfor være forbundet med et personligt valg og ansvar om man deltager ved jagtens prøver og tilhørende undervisning. Det vil efter oplysning fra MST være muligt at udsætte sin deltagelse ved jagtens prøver til efteråret.

Hold dig opdateret på meddelelser på Miljøstyrelsens hjemmeside og på jægerforbundets corona-side.