OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. oktober 2020

Mårhundeparade og undervisning

En af Jyllands mest aktive mårhundegrupper afholdte både parade for tre nætters jagt på mårhund samt havde grundig undervisning til de fremmødte jægere ved Jagtens Hus.

Tekst og Foto: Max Steinar

Jægerne i Nord- og Syddjurs kommuner har forenet sig i en gruppe på Facebook, kaldet ”Mårhund Djursland”. Tovholder er Peter Staunsbjerg, der selv er meget aktiv i bekæmpelse af det invasive rovdyr, og han får en fantastisk opbakning fra mange engagerede jægere på halvøen.

Søndag den 27. september havde Peter Staunsbjerg i samarbejde med Jesper Kjær Illemann, der er Danmarks Jægerforbunds tovholder på bekæmpelse af mårhund, og sin gode ven og kollega, Morten Egtved Andersen, indbudt til parade over de foregående tre nætters udbytte af mårhund. Herudover var der undervisning i og guldkorn omkring mårhundens biologi, adfærd, love og regler, samt især hvordan man i praksis bekæmper den ved hjælp af fælder, baitpladser, rette våben OG rette natoptik.

Flot opbakning

Godt et halvt hundrede interesserede lodsejere og jægere var mødt op ved Jagtens Hus, hvor første programpunkt var en fælles parade over, hvad Djurslands jægerne havde nedlagt torsdag, fredag og lørdag nætter. Udbyttet var 15 mårhunde. Som Peter Staunsbjerg, der bød velkommen, sagde, så var det absolut godkendt, men havde begivenheden fundet sted 14 dage tidligere, ville der havde ligget 34 mårhunde.

Ja, der fanges og nedlægges mange mårhunde på Djursland, og jægerne har for længst passeret sidste års tal på samme tidspunkt. Tallet er nu 835 i løbet af 2020 (er sandsynligvis allerede et forældet tal!), for der strømmer ind med rapporter om nedlagte mårhunde.

Én jæger og 65 mårhunde

Der er mange meget flittige jægere på Djursland, der er villige til at ofte både aften- og nattetimer i den gode sags tjeneste. Peter Staunsbjerg er en af dem, idet han var af hus ikke færre end 85 gange i 2019, hvilket førte til nedlæggelsen af 44 mårhunde. I skrivende stund er han på 15 i år.

Morten Egtved Andersen er den største forhindring for en veletableret bestand af mårhunde på Djursland, idet han i år har fanget og skudt ikke færre end 67! Hans totale tal er cirka 150 siden arten dukkede op.

Tre sekvenser

Peter Staunsbjerg lærte fra sig angående placering af baitplads, valg af foder og spredning af dette, valg af foderrør, opstilling af skydestige eller tårn, samt afstand til baitpladsen. Morten Egtved talte om brug af fælder, regler for dette, den praktisk opstilling, tildækning, mærkning og brug af lokkemad, samt hvilke våben og især lysforstærknings-natsigtekikkerter, man kan bruge.

Endelig, så tog Jesper Kjær Illemann sig af bl.a. baggrunden for mårhundens spredning i Danmark. Han fortalte, hvordan der var cirka 10.000 mårhunde i pelsdyrfarme i Danmark i 1980’erne, hvorfor der er en stor sandsynlighed for, at i al fald en del af den nuværende bestand er grundlagt på undslupne individer herfra, udover de dyr, der er kommet til sydfra.

Han viste en illustration fra Finland, hvorpå man kunne se bevægelsesmønsteret på en GPS mærket mårhund. Det var skrækindjagende at se, så vandglad den var – den havde svømmet i hundredvis af kilometer mellem talrige større eller mindre øer i den finske skærgård.

Kopiering og gentagelse?

Det var kort sagt et fremragende arrangement, der løb af stablen, mættet med værdifuld og fakta orienteret viden, leveret af tre fuldgyldige og meget kompetente eksperter.
Det er oplagt at gentage, og det vil der blive arbejdet på at gøre i 2021. Men derudover er det mindst lige så oplagt at forsøge at arrangere, at de tre herrer kan komme rundt på et mindre antal omhyggeligt udvalgte lokaliteter i Jylland og udbrede deres viden til jægerne der. Således at bekæmpelsen af mårhunde også andre steder i Jylland foregår efter den bedste viden og erfaring.

Hvad det rent faktisk ender ud med, vil vi løbende orientere om her på hjemmesiden og i Jæger.