OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. april 2020

Mærkværdigt lovforslag nedstemt i EU-Parlamentet

Et forslag om at forbyde import, salg, opbevaring og fortæring af kød fra vilde dyr i EU blev den 16. april stemt ned af et flertal i EU-Parlamentet. Men syv danske parlamentarikere stemte for forslaget, som, hvis det var blevet vedtaget af EU-Kommissionen, ville have betydet et forbud mod jagt i EU.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Kampen mod covid 19 foregår på alle planer og i alle lande, og EU-Parlamentet er ingen undtagelse. Således havde EU-Parlamentet udarbejdet en lang liste over tiltag til en koordineret indsats mod covid 19 på EU-plan.

EU-Parlamentets medlemmer stiller forslag til lovgivning, som så sættes til afstemning blandt EU-parlamentets medlemmer. Bliver forlagene her stemt hjem, bliver de derpå sendt videre til EU-kommissionen, som endeligt skal beslutte, om parlamentets forslag skal gøres til gældende lov.

Den 16. april stemte EU-Parlamentet således om lovforslaget Amendment 79, som blev stillet af to parlamentarikere fra den gruppe i parlamentet, som huser den yderste venstrefløj. Navnet på gruppen er GUE/NGL og tæller blandt andet den danske parlamentariker Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten.

Forbud mod fortæring af vilde dyr
Det fremstillede forslag lyder nogenlunde sådan her i fri oversættelse:

- Vilde dyr som føde udgør en sundhedsrisiko for mennesker. Derfor opfordrer kommissionen til, at de nationale medlemsstater arbejder for et globalt forbud mod salg af vilde dyr på markeder og i medicin. Kommissionen anbefaler også, at der indføres lovgivning, der forbyder import, salg, opbevaring og fortæring af kød fra vilde dyr i EU i forsøget på at forebygge, at der i fremtiden vil opstå sygdomme i dyr, som kan hoppe videre til mennesker.

Forslaget blev stemt ned med stemmerne 448 imod, 187 for og 53 afgav ingen stemme.

Var lovforslaget blevet vedtaget af parlamentet og siden vedtaget af kommissionen, ja, så var det reelt set et forbud mod jagt i hele Europa.

Syv danske politikere stemte for
Blandt de 187 parlamentarikere, som stemte for forbuddet, finder vi syv danske parlamentarikere:

  • Peter Kofod fra Dansk Folkeparti
  • Niels Fuglsang, Christel Schaldemose og Marianne Vind fra Socialdemokratiet
  • Margrethe Auken og Kira Peter-Hansen fra SF
  • Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten

Søren Gade fra Venstre stemte blankt.

Morten Helveg Petersen og Karen Melchior fra Radikale Venstre, Morten Løkkegaard, Asger Christensen og Linea Søgaard-Lidell fra Venstre og Pernille Weiss fra Det Konservative Folkeparti stemte imod forslaget.

DJ følger op
Danmarks Jægerforbund er i gang med at kontakte de syv parlamentarikere for at høre dem, hvorfor de har stemt, som de har.

Opfølgning følger i næste uge, hvor vi også vil kigge på, hvordan lovforslaget overhovedet blev sat til afstemning, og hvor lidt tid den europæiske sammenslutning af jægere, kaldet FACE, havde til at advare parlamentarikerne om lovforslaget.