OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. maj 2020

Ledelse i corona-tider

Som erfarne ledere er vi vant til at navigere i oprørte vande. Uanset hvad der rammer os, bevarer vi overblikket, navigerer, sætter kurs og sikrer, at både organisationen, vores teams og vi selv kommer igennem det. Men intet er, som det plejer i disse tider – heller ikke vores roller.

Tekst: Ledergruppen

Ledergruppen i Danmarks Jægerforbund består af tre ledere og en direktør. Sådan var det også indtil den 12. marts i år, men med udgangen af februar havde forhenværende direktør Michael Stevns sagt sit job op, og netop den 12. marts tog vi pænt afsked – uden et godt håndtryk til farvel. Årsagen var, at samme dag startede en ny tid – en tid med afstand, nedlukning og hjemmearbejde.

Jagtens Hus er typisk en social arbejdsplads med mange møder og dialoger på kryds og tværs imellem medarbejderne, så det var ikke uden kriller i maven, at vi sendte alle hjem bag egen skærm i eget hjem, og der opstod mange spørgsmål på meget kort tid: Hvordan sikrer vi, at organisationen og medlemmernes interesser fortsat varetages bedst muligt? Hvordan sikrer vi, at medarbejderne har det godt og er motiverede? Hvordan sikrer vi, at alt bliver leveret som aftalt? Hvordan sikrer vi, at alle har nok at lave, når aktiviteter, kurser og meget andet lukker ned – og op igen? Spørgsmålene er mange, men et efter et får vi drøftet løsninger og valgt retning.

Allerede fra starten valgte vi at holde tæt kontakt i ledergruppen. Vi holder fortsat flere gange om ugen virtuelle møder med en udvidet ledergruppe, bestående af formanden, ledergruppen, bestyrelseskonsulenten og de faglige gruppeledere. Møderne har fokus på den aktuelle situation, så vi løbende kan tilpasse os de behov, vi møder. Aktuelt er det genåbning af aktiviteter i jagtforeningerne og kurser, der fylder meget, og vi har en god dialog med jagtforeninger, udvalg, myndigheder og andre interesseorganisationer for at finde løsninger.

På medarbejdersiden oplever vi som ledere, at vores medarbejdere udviser en imponerende tilpasningsdygtighed og forståelse for den svære situation, som organisationen er i. Mange af medarbejderne er naturligvis udfordret af ikke at kunne mødes med medlemmer, tillidsfolk og kolleger for at løse de mange opgaver, de plejer at løse, men alle har alligevel bevaret det gode humør, er velmotiverede og holder fokus på at skabe gode løsninger inden for de nye rammer.

Vi får mange tilbagemeldinger på, at jægerforbundets håndtering af corona-situationen er et skoleeksempel. Det er naturligvis rart, når vores omverden bemærker vores håndtering af de mange nye udfordringer, der opstår. Det er vi som ledergruppe stolte af – velvidende, hvor mange timer vi har brugt på ledelsesopgaver, men tiden er godt givet ud.

- I Medlemsservice & Intern service kan vi se, at medlemstallet er påvirket af corona-situationen. Sammenlignet med tidligere år mangler vi en del af de løbende indmeldelser. Det får naturligvis konsekvenser for vores økonomi, men i hvor høj grad er endnu uafklaret. Vi følger udviklingen tæt, så vi kan igangsætte afværgeforanstaltninger, hvis vi kan se tegn på, at organisationens økonomi bliver alt for udfordret, fortæller Jens Kjær, økonomichef og konstitueret direktør.

- I Politik og Kommunikation må vi desværre konstatere, at corona-situationen har ramt vores trofaste annoncører i magasinet Jæger. Jagtbranchen er ramt over en bred kam, og det betyder, at vi har igangsat tiltag for at understøtte annoncørerne f.eks. ved at ændre betalingsbetingelser. De færre annoncer betyder, at de kommende numre af Jæger bliver på færre sider, så der fortsat holdes en passende balance imellem artikler og annoncer, fortæller Joan Brønnum Kvist, kommunikationschef, og fortsætter:

- Et sted, conora-situationen har skabt ekstra travlhed, er på hjemmesiden. Der har været langt flere daglige opdateringer end normalt, for hjemmesiden er - sammen med nyhedsbreve og Facebook - vigtige kommunikationskanaler til både medlemmer og organisationen generelt.

- I Rådgivning & Uddannelse har vi desværre ikke kunne gennemføre jagtfaglige aktiviteter, foredrag i jagtforeninger, naturvejledningsarrangementer, uddannelser, rådgivningsopgaver mv. på grund af forsamlingsforbuddet. Men tiden har givet os muligheder for at igangsætte andre ting. Vi har fået en enestående mulighed for at forberede og udvikle undervisningsforløb og revidere undervisningsmaterialer til vores mange uddannelser og projekt Bliv NaturligVis. Vi har udarbejdet faglige analyser forud for revision af jagttider og andre jagtfaglige- og vildtfaglige udfordringer. Vi har forberedt kommende undersøgelser og forskningsprojekter, knyttet til jagt og vildtforvaltning, samt brugt meget tid på at udarbejde udbud på uddannelsesområdet og for markvildtindsatsen. Heldigvis har vi også uanfægtet kunne fortsætte vores indsats med skydebanegodkendelser for jagtforeninger, så en af vores vigtigste indsatser har ikke været ramt, fortæller Niels Søndergaard, jagtfaglig chef.

- Corona-situationen har vist mig, at vi som organisation hurtigt er i stand til at tilpasse os en ny virkelighed. Hovedbestyrelsen, udvalg, kredsformænd og andre gode tillidsfolk har taget nye virtuelle mødeværktøjer og webinarværktøjer til f.eks. undervisning i vildtkending til sig med imponerende hast, og selv om det har været en stejl læringskurve for mange, så er jeg helt sikker på, at samarbejder på tværs i organisationen vil blive styrke af de erfaringer, vi nu har gjort os, fortæller Claus Lind Christensen, formand, og slutter:

- Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer, tillidsfolk og ansatte, annoncører og andre samarbejdspartnere, for at bakke op om vores fælles jægerforbund. Vi er på vej igennem en krise, vi uforskyldt er landet i, men jeg har en tro på, at vi sammen kommer ud på den anden side. Vi kæmper fra dag til dag, fra bord til bord – men fremad.