OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. september 2020

Kronvildt: Vi er ikke i mål – desværre

Der har den seneste tid på diverse sociale medier været diskuteret, om forvaltningsmålene for kronvildt allerede er nået eller ej. Svaret er desværre, at vi langtfra er i mål.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Hvert år foretages der en tandsnitsanalyse på de tænder fra kronhjorte, som jægere fra hele landet sender ind til Danmarks Jægerforbund. Tænder sendes til Norge, hvor selve tandsnittet og aldersbestemmelsen foretages. På baggrund af data fra den norske tandsnitsanalyse laves der en fagrapport, som udkommer hvert år. Rapporten udarbejdes af Danmarks Jægerforbund. De første tre rapporter er valideret af DCE.

Når rapporterne er validerede, bliver de offentliggjort på DJ’s hjemmeside. Du kan læse rapporterne her.

Svarene på tandsnitsanalysen jagtåret 2019/2020 er kommet retur fra Norge, men rapporten er endnu ikke helt på plads, da den stadig mangler valideringen. Resultaterne fra indsamlingen 2019 er afrapporteret til jægerforbundets hjorteudvalg den 10. juni 2020. Rapporten er som sagt på vej og offentliggøres, så snart den er valideret.

I jagtsæsonen 2019/2020 blev der indleveret 317 kæber, og her viser tandsnitsanalysen, at 5,4 procent af de analyserede hjorte er +8 år. Men betyder det så, at den danske hjortebestand dermed lever op til Vildtforvaltningsrådets målsætning for det danske hjortevildt, som lyder, at 5 procent af en forårsbestand skal bestå af hjorte på +8 år?

Desværre ikke. Man kan ikke umiddelbart koble et enkelt års udbyttefordeling af kronhjorte med den levende bestand. Ganske enkelt fordi jægernes afskydning ikke afspejler den reelle køns- og alderssammensætning i de danske bestande. I afrapporteringen fra sæson 2018 kan man se, at indsamlingen indeholdt 17 procent hjorte, som var + 8år. Heller ikke det betyder desværre, at vi er i mål. Læs rapporten her.

10-års jubilæum

Danmarks Jægerforbunds målsætning for en bæredygtig afskydning fylder i år 10 år.  Målsætningen lyder, at der skal nedlægges mindst én kalv pr. voksent dyr, og at de mellemaldrende hjorte skal skånes.

Vi kan glædes os over, at udbytteandelen af kalve er stadigt stigende. Men kigger man på resultaterne fra DJ’s monitering af kronhjorteudbyttet, så ser den jagtlige dødelighed ved de mellemaldrende hjorte ud til at være mellem 40-50 procent per jagtsæson. Det kan næppe kaldes skånsomt. Forstået på den måde, at når udtaget af de mellemaldrene hjorte er så højt, som det er, så kan det rent fysisk ikke lade sig gøre at opnå bestandsmålene med blandt andet 5 procents +8 års hjorte i en forårsbestand.

 

Danmarks Jægerforbund har netop produceret en film med titlen "Kronhjorten - levevis, kendetegn og forvaltning". Filmen varer 16.07 minutter og er finansieret af jægerforbundets kreds 3. Se filmen her:

Vi er i gang med at producere endnu en film, der skal illustrere, hvordan vi opnår forvaltningsmålene.