OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. august 2020

Kredsmøde, kreds 6: Kampvalg til HB

Christian Clausen vandt med 30 stemmer over 17 til Torben Møller Nielsen kandidaturet til jægerforbundets hovedbestyrelse i Kreds 6.

Tekst og Foto: Henning Kørvel

Der blev ført valgkamp i diverse medier, og en facebookskribent  mente, at det måtte være noget nær logisk for de delegerede at vælge 56-årige Torben Møller Nielsen, kredsformand i Kreds 6, fremfor rivalen, den 73-årige Christian Clausen, der er formand for Guldborgsund Jægerråd.

Men enten læser jægerforbundets delegerede i Kreds 6 ikke facebook, og lader sig i hvert fald ikke dirigere af det sociale medie, eller også lod de simpelthen deres mavefornemmelse råde, for da de 47 stemmeberettigede delegerede ved kredsmødet på Damme Kro i Store Damme på Møn 11. august stemte om, hvilke af de to kandidater, de vil have som afløser for Stig Egede Hansen, der går efter 10 år i hovedbestyrelsen (HB), så var flertallet ikke i tvivl. Christian Clausen blev valgt med 30 stemmer mod Torben Møller Nielsens 17 stemmer.

Strandjagt afgørende for forståelsen

Selv mente Christian Clausen forud for afstemningen, at valget af ham til HB ville være en god ide.

- Jeg har jo været der før og ved således, hvor skoen trykker. Og jeg er derfor også rimelig rolig ved at sætte mig ved bordet, sagde Christian Clausen (der sad i HB fra 2007-2010), og tilføjede, at hans førsteprioritet er jagudøvelsen på søterritoriet.

- Den frie jagt på søterritoriet er altafgørende for det omgivende samfunds accept af jagt i Danmark, fordi den viser, at jagt ikke kun er for velhavere, sagde Christian Clausen og henviste til en rapport over forstyrrelsesniveauet i Natura 2000-områderne i Danmark, som viser, at strandjagt ikke har den fjerneste betydning for trækfuglebestandenes beståen. Når det fra International side derimod slås fast, at der er problemer for havlit og fløjlsand, så har vi pligt til at gribe ind, men der går rygter om, at de havlitter der skulle have ligget i Østersøen, i stedet for ligger i de norske fjorde, hvilket vi må se at få undersøgt, sagde Christian Clausen.

Behov for nytænkning

For sin part kiggede Torben Møller Nielsen forud for den afstemning, der dømte ham ude af HB, ind i Danmarks Jægerforbund.

- Danmarks Jægerforbund har tabt medlemmer i mange år. Under halvdelen af de, der løser jagttegn, er medlem af Jægerforbundet. Det er ikke godt nok, men det er ikke jagtforeningernes skyld, for de er gode til at fastholde medlemmerne. Der er en naturlig afgang, men vi har tilsyneladende ikke de rigtige tilbud til nyjægere og de cirka 100.000 jagtudøvere, som står uden for organisationen. Så der skal nytænkes i HB, fastslog Torben Møller Nielsen.