OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. marts 2020

Kredsmøde i Kreds 7: Kampvalg og formandsdebat

Valg til formandsposterne i både forbundet og i Kreds 7 spillede en hovedrolle i Borup Multihal.

Tekst og Foto: Johannes Bojesen

Da Ole Jervin ikke valgte at genopstille som kredsformand, var der lagt op til et spændende kredsmøde i Kreds 7 søndag den 8. marts. Hele tre kompetente kandidater stillede op, og dermed var der kampvalg om den ledige post.

De tre bejlere lagde i deres præsentationer alle vægt på stor og livslang passion for jagt. Bjarke Larsen fra Skovbo Jagtforening fortalte derudover, at hans personlige kæphest er frivilligt arbejde, samtidig med at han kunne han byde ind med solid erfaring inden for både foreningsliv og politisk arbejde i bl.a. fagbevægelsen. Konstitueret kredsformand Christian Bærentsen fra Hørsholm og Omegns Jagtforening præsenterede sig som det sikre valg med indgående kendskab til DJ og med en vilje til at hjælpe medlemmerne i deres kontakt med Jægerforbundet. Hans Henrik Madsen fra Vestsjælland talte bl.a. om at skabe den bedste kreds i DJ og om vigtigheden af at fortælle gode historier i medierne. Efter skriftlig afstemning kunne Hans Henrik Madsen glæde sig over at være kredsens nye formand med mere end 2/3 af stemmerne.

Da der senere i år er formandsvalg i DJ, var der valgtaler fra den siddende formand Claus Lind Christensen og fra udfordreren Jesper Lindgaard. Claus Lind Christensen mente at forbundet under ham har nået sine mål, på nær når det drejer sig om medlemstal. Han snakkede om at være der for medlemmerne og nævnte, at jagtforeningerne er DJs rygrad. DJ skal følge med tiden, og jagten skal have modet til at udvikle sig i takt med samfundet. Jægerne skal have en grøn profil, og skal altid være på vildtets side, hed det.

Uden at kritisere den nuværende ledelse talte Jesper Lindgaard om at samle jægerne og lade alle komme til orde i ét stærkt DJ. Jægernes uenigheder skal vendes til en styrke, og med erfaringer fra sin baggrund i Forsvaret foreslår han et politisk udvalg, der forudsiger modpartens næste træk og spiller offensivt ud over for f.eks. DOF. Det visionære mål er, at DJ skal stræbe efter 180.000 medlemmer, og så skal jægerne ikke kriminaliseres med for mange love.

Måske spillede de mange formandspræsentationer og valget ind, for spørgsmål og debat forholdt sig på et relativt lavt niveau, og alle kunne drage hjemover tidligere end forventet.