OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. januar 2020

Plantekongres fokuserer på udtagning af landbrugsjord

Når SEGES' Plantekongres 2020 løber af stablen den 14.-15. januar, handler ét af oplæggene om udtagning af landbrugsjord til ny natur. Det glæder jægerforbundet at landbruget har fået øjnene op for at udlægge kanter og ukurante hjørner i marken til natur.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

"Fra agerjord til natur." Sådan lyder titlen på det oplæg, som holdes af SEGES-specialkonsulent Andrea Oddershede og landmand Peter Hindbo på Plantekongres 2020 i næste uge.

I kongressens program hedder det bl.a. om oplægget, at der er fastsat politiske mål om udtagning af landbrugsjord til ny natur. Det sker i en erkendelse af, at naturen mangler plads. I oplægget kan man høre eksempler på, hvor og hvordan omdannelse fra landbrugsjord til natur kan praktiseres, hvilke typer arealer det er hensigtsmæssige at udtage, og hvordan naturen bedst og hurtigst kan udvikle sig. Indlægstitlerne er: ’Ny natur – sådan gør du!’ og ’Fra tanke til handling: Vejen fra landbrugsjord til ny natur’.

Glædeligt for naturen og dyrelivet

Selvom indlægget blot er ét af i alt 88 sessioner, er det alligevel blevet bemærket, at kongressen har valgt at sætte fokus på området. Det understreger Jens Venø Kjellerup, formand for DJ's markvildtsudvalg:

- Det er meget glædeligt for naturen og dyrelivet i landbrugslandet, at landbruget er ved at få øje på de store perspektiver i at udlægge kanter og ukurante hjørner i marken til natur. Der er i den grad behov for at styrke naturen og dermed levestederne for dyrelivet i marken, konstaterer Jens Venø Kjellerup.

Viber, agerhøns, lærker og harer har i disse år særdeles trængte vilkår i landbrugslandet. Samtidig forbedres driftsøkonomien i marken, og ifølge Jens Venø Kjellerup vil der med de rette tiltag kunne skabes grundlag for en øget biodiversitet.

Se mere om mulighederne for at udlægge jord et par meter fra levende hegn i videoen herover. Jagtfaglig chef Niels Søndergaard fortæller.

Og netop biodiversitet er et nøgleord, der går igen mange steder - både i natur- og miljøorganisationerne og fra politisk hold. Når et tiltag både skaber biodiversitet og styrker landmandens økonomi, er der kun positive perspektiver på spil.

Planter, miljø og natur

Plantekongres 2020 er den største faglige begivenhed om planter, miljø og natur. Igen i år sætter kongressen fokus på den nyeste viden inden for området, samt fokus på landbrugets udfordringer og muligheder.

Kongressen arrangeres af SEGES, som er en del af brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.