OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. april 2020

Foreningsdanmark er klar til genåbning – men savner opbakning

Efter drøftelser med repræsentanter fra Folketinget hen over påsken opfordrer Danmarks Jægerforbund til, at kulturministeren og sundhedsministeren sætter yderligere fokus på aktuel rådgivning til de frivillige organisationer, så foreningsdanmark kan bidrage til samfundets genåbning.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Landets mange frivillige organisationer spiller en vigtig rolle i danskernes hverdag. Der er her danskernes mødes til fritidsaktiviteter, der sikrer både sundhed og mental velvære. Hvis myndighederne vil fokusere på god rådgivning om, hvordan en kontrolleret åbning af foreningerne kan gennemføres, kan de frivillige organisationer i Danmark i løbet af kort tid være med til at bringe en normale hverdag tilbage til danskerne. 

Foreningslivet kan noget helt særligt. Der findes foreninger i alle afskygninger og størrelser ud over hele landet. Fælles for dem er, at der er en klar organisering med engagerede mennesker, der frivilligt driver foreningerne, og som dermed gør en forskel for en stor del af befolkningen. 

Sådan er det også i Danmarks Jægerforbund, der har 850 foreninger fordelt over hele landet. Foreningerne tilbyder en lang række aktiviteter, hvoraf størstedelen af dem foregår udendørs, herunder de aktiviteter, der fylder mest i foråret: skydning og hundetræning. Begge aktiviteter er væsentlige forudsætning for at gøre de danske jægere klar til jagt, uanset om det er bukkejagten, som starter den 16. maj, eller den jagtsæson, der starter op i august. 

- Jagtforeningerne er ikke blot stedet, hvor jægerne dygtiggør sig, de har også en vigtig social betydning, da de skaber rammer for, at mennesker mødes på tværs af sociale lag. På måde matcher vores foreninger resten af foreningsdanmark, fortælles Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, og fortsætter: 

- Da Danmark lukkede ned, blev foreningslivet naturligvis også berørt. Vi anbefalede vores foreninger at stoppe alle aktiviteterne såvel indendørs og udendørs, hvilket foreningerne naturligvis gjorde. Det blev her truffet beslutninger, der fik stor betydning for tusindvis af medlemmer af foreninger - og stadig har det.

Nu er vi der, hvor Danmark langsomt lukker op, og med det melder trangen til at genoptage fritidsinteresser og udendørsliv sig. Derfor rejser mange spørgsmålet, om der er muligt at genåbne skydebaner eller afholde hundetræning – naturligvis under respekt for de gældende retningslinjer, så der ikke er mere end højest 10 personer samlet, og de holder god afstand til hinanden. 

En henvendelse til myndighedernes Corona-hotline gav svaret: ”Jo, det kan I godt, når det er udendørs. I skal bare selv sørge for at overholde reglerne, og det er op til den lokale politimyndighed at tilse, om de enkelte regler er overholdt.” Heri ligger et grundlæggende problem for de danske foreninger, for hvem har de fornødne sundhedsmæssige kompetencer til at vurdere, om en given situation er forsvarlig i forhold til de gældende retningslinjer, når sundhedsmyndighederne ikke tilbyder en mere konkret vejledning?

- I Danmarks Jægerforbund mener vi, at de manglende vejledninger efterlader foreningerne med et alt for stort ansvar, og specielt de frivillige i foreningerne. Der er derfor brug for en saglig dialog mellem foreningerne og sundhedsmyndighederne om en brugbar vejledning, så det ikke er op til den enkelte forening at vurdere, om reglerne er overholdt, og det kan i særdeleshed aldrig være en frivillig i en forening skal stå med ansvaret for vurdere den sundhedsfaglige sikkerhed i konkrete situationer, udtaler Claus Lind Christensen, og slutter: 

- Hen over påske har jeg været i dialog med flere af folketingets partier om foreningerne udfordringer, og jeg fornemmer en velvilje til at se på løsninger, men uden tidshorisont. Derfor skal opfordringen til kulturministeren og sundhedsministeren herfra lyde, at de sætter yderligere fokus på at finde gode løsninger til gavn for hele foreningsdanmark.

Konkret har vi i Danmarks Jægerforbund en række spørgsmål, vi søger sundhedsmyndighedernes svar på, så vi trygt kan genåbne skydeaktiviteter, hundetræning, uddannelse af nye jægere, m.m. Jeg ved også, at de andre friluftsorganisationer, idrætslivet, ja hele foreningslivet har tilsvarende behov, og det behøver på ingen måde at vente til den 10. maj. Vi er klar til at tage disse drøftelser, så er vi med til at åbne samfundet på en forsvarlig måde og inden for de gældende regler.