OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. april 2020

Kend forskel på tajga- og tundrasædgæs

Hvis du har svært ved at kende forskel på tajga- og tundrasædgæs, så kan en ny folder måske hjælpe dig. De to arters yngleområder er adskilte, men på trækket og i vinterhalvåret optræder de ofte sammen, og de kan være meget svære at kende forskel på.

Tekst: Iben Hove Sørensen

Forvaltningsmæssigt er det af stor vigtighed at kende ”blandingsforholdet” mellem de to arter, både blandt levende og nedlagte gæs, fordi der er stor forskel på de to bestandes udvikling. Tajgasædgåsen har været i langvarig tilbagegang, men har nu stabiliseret sig, mens tundrasædgåsen er talrig og formodentlig i fremgang.

Tajgasædgåsen har sin egen internationale forvaltningsplan, og under AEWA’s europæiske gåseforvaltningsplatform har den også sin egen task force – en gruppe interessenter fra alle udbredelseslandene, som mødes online flere gange årligt for at sikre fremdrift i implementeringen af væsentlige forvaltningstiltag.

Det er denne task force, der netop har udsendt en ny folder, som skal hjælpe ornitologer og jægere med at kende forskel på tajga- og tundrasædgæs, når de observerer dem i felten eller står med en nedlagt gås i hånden. Fordi tajgasædgæs forekommer i mange forskellige lande, er folderen udkommet på flere sprog. Den første version var engelsk, og der findes i skrivende stund desuden en ukrainsk, finsk og dansk udgave.

Et fint og håndgribeligt eksempel på, hvad samarbejde på tværs af grænser kan resultere i. Du kan læse den dansksprogede udgave af folderen her.