OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. april 2020

Jagttidsevalueringerne 2022

Jagttiderne bliver løbende evalueret, og i Danmarks Jægerforbund har vi en stærk tradition for, at medlemmer får mulighed for at komme til orde som en del af processen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

Tidligere har den lokale inddragelse i evalueringen af jagttiderne fundet sted i form af møder rundt om i landet. Som alle ved, er denne arbejdsform desværre ikke muligt i disse tider, hvorfor en ny plan er tilrettelagt, så vores medlemmer stadig har mulighed for at være en del af processen. Processen er bygget op ud fra jægerforbundets vedtægter, så både jagtforeningerne og jægerrådsformænd er en væsentlig del af processen. Da det pga corona-epidemien ikke er muligt at mødes, vil processen blive digital, og den gennemføres på følgende måde:

Se introfilmen om jagttidsevalueringen

Som opstart på processen har formand Claus Lind Christensen lavet en film, som beskriver baggrunden for jagttiderne. Filmen varer 20 minutter:

Spørgeskema udsendes til medlemmer

Som endnu en del af processen udsendes et simpelt spørgeskema til alle de medlemmer, som har registeret deres e-mailadresse i medlemssystemet, dog undtaget juniormedlemmer og støttemedlemmer.

Her har man mulighed for at skrive sine holdninger og argumenter i forhold til jagttiderne, og disse vil indgå i den samlede pulje af holdninger, som jægerforbundet vil arbejde videre med fremover.

Svarfrist på spørgeskemaet er den 30. april 2020.

Undersøgelsen behandles i kredsene

Resultatet af undersøgelsen vil desuden blive samlet i en rapport, som sendes til Jægerrådsformændene og hovedbestyrelsesmedlemmerne. Herefter vil det enkelte hovedbestyrelsesmedlem kunne tage en drøftelse i egen kreds, forud for hovedbestyrelsesmødet den 12. maj 2020. På dette hovedbestyrelsesmøde skal der tages stilling til hvilke arter Danmarks Jægerforbund ønsker skal blive en del af jagttidsevalueringen.

Herefter vil processen i vildtforvaltningsrådet blive igangsat, helt som beskrevet i den film, der er indlejret i teksten ovenfor.