OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. april 2020

Jagt-, riffel-, hagl- og buejagtprøver udskydes igen

Ny foreløbig slutdato for aflysninger: Alle jagt-, riffel, hagl- og buejagtprøver aflyses frem til og med den 17. maj 2020.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Som følge af corona-smitten i Danmark, og den risiko for smittespredning, som afholdelse af prøver og arrangementer indebærer for både prøvedeltagere og prøvesagkyndige, aflyses alle planlagte jagtprøver, buejagtprøver, riffelprøver og haglskydeprøver, foreløbig frem til den 17. maj 2020.

Det oplyser Miljøstyrelsen, som, i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund, Jagttegnslærerforeningen, Foreningen af Danske Buejægere, følger udviklingen i corona-epidemien nøje, i forhold til afholdelsen af prøver i 1. halvår 2020.

Denne nye dato, den 17. maj, forlænger perioden med aflyste prøver i yderligere et par uger. Seneste slutdato lød således på den 4. maj. Da de fleste skydebaner foreløbig er lukkede frem til starten af maj måned grundet corona-smitten, vil det desuden rent praktisk være meget svært at forberede sig til jagtprøver og skydeprøver i første halvdel af maj måned.

Specielt for buejagtprøver

Buejægere som pga. prøveaflysninger ikke kan aflægge generhvervelsesprøve i foråret, kan søge om dispensation til at udskyde prøven til 2. halvår 2020. Ansøgning om dispensation sendes pr. mail med angivelse af jægerID, prøvested og tidspunkt til jagttegn@mst.dk.