OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. september 2020

Jagt i coronaens tid:
Business as usual

Der er fortsat stor interesse for fælles- og betalingsjagter i Danmark trods corona. Men hvor selve jagten i sagens natur har et indbygget afstandskrav, skal man være særligt OBS i jagthytten, når dagens måltider serveres.

Tekst og Foto: Thorkild Ellerbæk

Det ser ikke ud til at COVID-19 har påvirket danske jægeres lyst til at deltage i fællesjagter eller betalingsjagter. Vi har spurgt forskellige jagtudbydere og de tegner et billede af "business as usual". Det ser heller ikke ud til, at der sker de store ændringer i måden jagterne afvikles på. Nu kan man jo sige, at hovedindholdet i en jagtdag er udendørs og at afstandskravet nærmest er indbygget i formen, vi driver fællesjagter på.

De arrangører, vi har været i kontakt med, har ikke mærket tilbageholdenhed fra "kundernes" side. Mange er gengangere fra år til år når der er tale om dagjagter, og de faste konsortier har ikke ændret adfærd i forhold til tidligere.

Afvikling som sædvanlig

Tilbagemeldingerne fortæller, at måden jagterne afvikles på stort set er uændrede, og at der heller ikke er begrænsninger i antallet af jægere, drivere og hundefolk.

Fællesjagter er ikke en berørings-aktivitet og de fleste har vel lært, at det også er høfligt ikke at give hånd, når man mødes. De fleste har lært omgangsformen i de nye tider, vi er i. Transporten under jagten har nogle steder givet anledning til ændringer i forhold til "normalen". Hvis der er tale om transport mellem såterne på en trailer eller i en vogn skal afstandskravet selvfølgelig tages i betragtning, men da det jo er ude i det fri, formindskes risikoen. Men det tager man højde for de enkelte steder. Enkelte vil i denne sæson i højere grad bede jægerne og de øvrige involverede om at bevæge sig rundt i egne biler, så man på den måde undgår fælles-transporterne.

Plads ved frokostbordet

En anden vigtig ting ved fællesjagten er forplejningen: Morgenmaden og frokosten, som for mange er et af dagens højdepunkter og en vigtig social del af en jagtdag.

Den fælles spisning foregår ofte i ret trange omgivelser, og det er en ting man skal være opmærksom på. Der SKAL være plads ved bordet og der skal tages hensyn til afstanden, både til medjægerne overfor og ved siden af. En klam skurvogn eller en kold jagthytte er hyggelig, men et godt levested for bakterier. Nogle klarer det ved at flytte til større lokaler eller simpelthen ved at indtage frokosten i det fri.

Sprit overalt

Til gengæld er der jo rig adgang til sprit hele dagen! Vel at mærke den håndsprit, vi alle nu kender og har daglig omgang med. Hellere for mange sprit-depoter end for få, er sundheds-myndighedernes råd. Så det vil sige sprit ved ankomsten, ved morgenbordet, frokostbordet og sprit ad libitum på
jagtvognen.

Flere melder, at de er meget påpasselige med at spritflaskerne er synlige og at de bliver brugt hele dagen.

I England, hvor begrænsningerne i forbindelse med corona er mere restriktive end her, er der netop indført en øvre grænse for forsamling på seks personer. Men der er undtagelser og jagt er en af dem, til stor lettelse for de mange kommercielle arrangører i både England og Skotland.