OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. april 2020

Jægerforbundet gør klar til forsigtig genåbning af udendørs aktiviteter

Der er godt nyt til de mange jægere, der i disse dage går og glæder sig til, at skydebaner og hundetræning åbner op igen.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Hen over de seneste uger har en række idrætsorganisationer og Danmarks Jægerforbund været i dialog med myndigheder og regeringen om genåbning af udendørs aktiviteter med mål om at få myndighederne til at udarbejde en vejledning til, hvordan frivillige og deltagere skal forholde sig, når forskellige aktiviteter i frivillig regi genåbnes.

Denne dialog er nu tilendebragt, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en plakat med råd og vejledning til ophængning ved udendørs træning. Plakaten kan ses her.

På den baggrund har Danmarks Jægerforbunds Hovedbestyrelse besluttet, at vi nu gør klar til en forsigtig genåbning, og at udendørs aktiviteter i jagtforeningerne kan igangsættes i løbet af de kommende uger med dyb respekt for de gældende retningslinjer.

Dette betyder konkret, at foreninger, der ønsker det, kan igangsætte udendørs aktiviteter, hvor der pt. maksimalt kan samles 10 personer, hvor der kan holdes minimum 2 meters afstand imellem deltagerne, og hvor der kan sikres en høj og nødvendig hygiejne.

Betydning for jagtforeningerne

At genåbne aktiviteter under disse omstændigheder stiller store krav til både foreninger og de frivillige. Det er derfor vigtigt, at de enkelte foreninger med bestyrelserne i spidsen gør sig klart, hvordan en genåbning bedst kan gennemføres.

Der skal i den forbindelse lyde en kraftig opfordring til at planlægge så detaljeret som muligt. Det er en ny tid, og det stiller krav om kreativitet, så foreningerne sikrer, at medlemmer kan deltage i aktiviteter på en tryg og forsvarlig måde.

Ikke alle aktiviteter vil kunne åbne på én gang

For nogle aktiviteter er foreninger kun afhængige af egne frivillige, hvorfor en genåbning kan ske, når de enkelte foreninger mener, at der er taget alle de nødvendige forholdsregler. Det gælder f.eks. hundetræning.

På skydebaner er situationen en anden, da der her er flere organisationer, der samarbejder, og vi skyder på hinandens baner. Derfor er vi fra centralt hold ved at udarbejde en fælles vejledning for skytte i samarbejde med DGI og Skytteunionen. Den fælles vejledning vil være klar senest på fredag den 24. april.

Tiden frem til genåbning

Frem mod genåbningen af aktiviteterne påhviler der foreninger en stor opgave. Der skal tænkes nye tanker, og de skal konkretiseret i aktuelle planer for, hvordan aktiviteterne konkret gennemføres. I den forbindelse er der udarbejdet en generel vejledning til brug i jagtforeninger og på skydebaner. Den er klar til at udskrive og hænge op et synligt sted:

Vejledningen er her: Vejledning for udendørsaktiviteter i Danmarks Jægerforbund 

Det er også vigtigt at kende indholdet i den bekendtgørelse, der omhandler de generelle regler. Læs bekendtgørelsen her.

Og have helt styr på Sundhedsstyrelsen vejledning.

Afslutningsvis en opfordring af jægerforbundets formand Claus Lind Christensen:

- Jeg er glad for, at foreningslivet igen så småt kan begynde at leve, og når vi går igang igen, er det vigtigt, at vi giver hinanden plads, vise overskud og passe gode på hinanden. Der er især en gruppe, hvor jeg vil bede om, I tager jer særligt af, og det er de kommende nye jægere. Det kan være jagttegnsaspiranter, der skal have gjort deres uddannelse færdig eller jægere, der skal bestå en skydeprøve. Lad os hjælpe dem ved at give dem plads, så de bestå deres prøver og bliver en del af vores fællesskab som jægere.

Når spørgsmål opstår

Frem mod genåbningen af de udendørs aktiviteter kan der opstå en række spørgsmål, og her er administrationen naturligvis til rådighed med råd og vejledning. Stil gerne spørgsmål via mailen corona@jaegerne.dk, så er I sikre på svar.

Hjemmesiden www.jaegerforbundt.dk/corona vil løbende blive opdatere med spørgsmål og svar samt relevante vejledninger.