OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. marts 2020

Godt nyt: Intet fiskeri med bundskrabende redskaber efter blåmusling i Vadehavet

I en udtalelse fra Fødevare-, fiskeri- og ligestillingsminister Mogens Jensen (S), bliver der nu sat en streg under, at regeringen ikke ønsker fiskeri af muslinger i Vadehavet. Jægerforbundets trækvildtudvalg er glad for udmeldingen.

Tekst: Sabina Rohde

Vadehavet blev i 2010 udpeget til et Unesco verdensarvsområde. Området er Natura 2000 og spisekammer for millioner af fugle hvert år, blandt andet en række af dykænderne. Muslingefiskeriet blev standset i Vadehavet tilbage i 2008. Den tidligere Fødevare- og Fiskeriminister Eva Kjer Hansen åbnede i 2019 op for, at muslingefiskeriet skulle genindføres i Vadehavet. I 2019 udstedte Naturstyrelsen således en dispensation til et testfiskeri på østers, hvor det skulle undersøges, om man med metoden kunne fange de invasive østers, uden bifangst af muslinger. Ordningen har på den måde, været en ´løftestang´ til en vej ind for fiskeriet i Vadehavet igen.

I et spørgsmål til ministeren fra medlem af folketinget, Ulla Tørnes (V) om hvorfor fiskeriet på blåmusling ikke kan fortsætte, slår Mogens Jensen fast, at:

"Vadehavet er et unikt naturområde og er udpeget som Unesco verdensarv, og området forvaltes i et samarbejde med Holland og Tyskland i Det trilaterale Vadehavssamarbejde.

I spørgsmålet om, hvorvidt man skal tillade fiskeri efter blåmuslinger i Vadehavet, må der foretages en afvejning mellem hensynet til en mulig erhvervsindtægt ved et fiskeri over for beskyttelsen af et naturområde mod den skade, som et fiskeri efter blåmusling med bundskrabende redskaber vil påføre området.

Regeringen finder, at beskyttelsen af det helt særlige naturområde i Vadehavet skal vægte højere end ønsket om at gennemføre et erhvervsmæssigt fiskeri efter blåmuslinger i området. Vadehavet som naturområde understøtter også mange lokale arbejdspladser gennem tiltrækning af turister til området og regionen."

Se dokumentation på ministerens svar her.

- Beslutningen er den rigtige. Vadehavet er et unikt område, fastslår formand for Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg Stig Egede.

Udvalgsformanden uddyber:

- Mange fugle, inklusive dykænderne er afhængige af muslinger, som en del af deres fødegrundlag. Jægerforbundet arbejder for, at fremme muslingernes udbredelse ved at støtte den naturlige bestand. Heri ligger også, at Jægerforbundet generelt ikke ønsker fangst af muslinger med bundskrabende metoder, da det har en negativ effekt på hele økosystemet og skaber store golde områder i havbunden. Vadehavet er noget helt særligt, og derfor er vi i Jægerforbundet meget glade for, at ministeren vælger at gå denne vej, og vægte naturen i området over andre interesser.