OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. februar 2020

Indstik om vildsvin i Jæger

I marts-nummeret af Jæger vil der være et indstik fra Landbrug & Fødevarer, omhandlende vildsvin og den afrikanske svinepest. Emnet er af stor vigtighed for de danske jægere, og derfor bidrager DJ også med indhold.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det 20 sider lange temamagasin "Vildsvin," som du i marts måned finder i postkassen sammen med Jæger, er udgivet af erhvervsorganisation Landbrug & Fødevarer med de danske jægere som målgruppe. Formålet med indstikket er almen oplysning om vildsvinet og information om, hvordan man som jæger på vildsvinejagt i udlandet forholder sig til trofæer, kød, mv. Årsagen er naturligvis truslen om den afrikanske svinepest, som i øjeblikket findes i flere europæiske lande.

Indstikket er finansieret af Landbrug & Fødevarer.

Artiklerne er leveret af både Fødevarestyrelsen, Landbrug & Fødevarer og af Danmarks Jægerforbund. Årsagen til at jægerforbundet er bidragsyder er, at vi finder emnet aldeles vigtigt, og at vi gerne vil støtte op omkring initiativet til udgivelsen.

- Danmarks Jægerforbund har opfordret Landbrug & Fødevarer til at levere denne information til jægerne, fordi de har et medansvar for at oplyse grundigt og sagligt om problematikken med svinepest i Europa, forklarer Torben Schulz Jensen, formand for jægerforbundets hjortevildtudvalg.

For Torben Schulz Jensen er det vigtigt at understrege, at jægerforbundet grundlæggende ønsker vildsvin i Danmark, men også at vi anerkender, at vi i øjeblikket står i en situation, som vanskeliggør dette ønske.

- Men vi følger situationen, både nationalt og internationalt. Den dag, situationen tillader det og der er styr på afrikansk svinepest, skal der naturligvis arbejdes på at sikre en vildsvinebestand i Danmark - med mulighed for jagttid, siger Torben Schulz Jensen.

Det, at der på sigt kan åbnes op for en bestand af vildsvin i landet, er i øvrigt en holdning, som Landbrug & Fødevarer selv har bakket op omkring. I et interview med DJ i 2018 udtrykte formand Danske Slagterier og næstformand i Landbrug & Fødevarer Asger Krogsgaard således, at så snart der "er udviklet en vaccine mod afrikansk svinepest, og vi har fået styr på hele det her område, så kan vi godt få en vild bestand af vildsvin i Danmark."