OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. december 2020

Husk: Indlever dine vinger i lokale kummefrysere

Vi opfordrer igen alle til at deltage i den landsdækkende vingeundersøgelse. Du kan indlevere vinger i 12 lokalt opsatte kummefrysere. Initiativet skulle gerne inspirere flere jægere til at deltage. Du kan selvfølgelig stadig rekvirere en kuvert og indsende vingerne med posten.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Siden september har du kunnet aflevere vinger lokalt over hele landet. Vingeundersøgelsen, som har fundet sted siden 1982, indsamler frivilligt indsendte vinger fra en række jagtbare fuglearter. Og det er jægere, der sender vingerne ind – eller som nu, afleverer dem i en fryser. Der er nemlig opsat 12 kummefrysere rundt om i landet, hvor man kan indlevere vinger til vingeundersøgelsen. Fryserne er opstillet i jagtbutikker, i udvalgte jagtforeninger, samt i et par tilfælde hos private jægere.

Alle frysere har fri adgang, så man har mulighed for at indlevere vinger fra nedlagt fuglevildt løbende gennem sæsonen. Dog kan der kun indleveres til jagtbutikker i åbningstiden. 

- I samarbejde med Danmarks Jægerforbund har vi tilknyttet en fryser-ansvarlig person til alle fryserne. Han/hun vil holde øje, og melde til os når fryserne er ved at være fulde og vingerne vil derefter blive afhentet og registreret i vingeundersøgelsen. Vi håber at denne nye mulighed for at bidrage til at vingeundersøgelsen vil blive taget godt imod, og at flere jægere vil bidrage gennem sæsonen, siger Thomas Kjær Christensen, seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Det er her, vingeundersøgelsen hører hjemme. Jægerne indsender vingerne, og Aarhus Universitet udarbejder resultaterne for undersøgelsen. Thomas Kjær Christensen understreger, at det som altid er ganske frivilligt at indsende vinger, men at alle bidrag er vigtige. Undersøgelsen er blandt andet med til at vurdere bestandene og fastsætte jagttider:

- Man kan bidrage med vinger fra de dage, hvor man har tid. Ikke nødvendigvis fra alle jagtdage gennem sæsonen. Vi vil dog gerne frabede os vinger fra udsatte gråænder, tilføjer Thomas Kjær Christensen.

Husk at vedlægge vinge-lables

For at gøre det nemmere at indlevere vinger til de opsatte frysere og på den måde være med i vingeundersøgelsen, har universitetet fået trykt nogle nye vinge-labels, som skal lægges i fryserne sammen med vingerne i stedet for de gamle vingekuverter. De nye vinge-labels er en lille udgave af de gamle vingekuverter, hvor de vigtigste informationer selvfølgelig er dato og år og hvilken kommune, de er nedlagt, og navn og adresse på jægeren. Man kan hente vinge-labels ved opsamlingsfryserne eller bestille dem på vinger@bios.au.dk (angiv navn og adresse og skriv "VINGE-LABELS").

Indleverer man vinger til de opstillede frysere, skal man blot lægge én vinge fra hver fugl i en plasticpose sammen med en vinge-label. Man samler selvfølgelig vinger fra samme jagtdag eller jagttur i samme plasticpose. Vingerne kan så indleveres til fryserne, når man kommer forbi jagtbutikken eller når det lige passer.

Sådan bruges fryserne:

  1. Bestil vinge-labels på mail vinger@bios.au.dk, eller få dem ved fryserne
  2. Skyd én eller flere ænder, gæs, skovsnepper / bekkasiner
  3. Skær én vinge af hver fugl
  4. Læg vingerne fra samme jagt i en plasticpose
  5. Udfyld en vinge-label og læg i posen
  6. Gem posen i din egen fryser
  7. Aflever ved lejlighed dine poser i en opsamlingsfryser

Du kan stadig sende vinger med posten

Opsætning af opsamlingsfrysere betyder ikke at det ”gamle system” med vingekuverter lukkes ned. Det er fortsat muligt at få tilsendt vingekuverter og indsende vinger som normalt. 

- Muligheden for at indlevere vinger til opsamlingsfryserne er et alternativ, som vi håber bliver en succes. Nu er vi startet med 12 frysere, samt mulighed for at indlevere direkte til Vingeundersøgelsen på Kalø, men vil selvfølgelig gerne opsætte flere frysere, hvis systemet virker, lyder det fra Thomas Kjær Christensen.