OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juli 2020

Husk indberetning af
udsat fjervildt

Det er lovpligtigt at indberette udsætning af fjervildt, senest en uge efter udsætninger har fundet sted – uanset antal!

Tekst og Foto: Lene Midtgaard

Du kan her finde et link til indberetning af udsætning på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Siden 2018 shar al udsætning af fjervildt skulle indberettes. Indberetningen foregår online via Virk.dk eller Borger.dk. Indberetningen kan foretages af ejer/bruger eller dennes repræsentant. Det er altså muligt at foretage indberetningen, f.eks. som udsætningsansvarlig, selvom man ikke er ejer eller bruger af den pågældende ejendom.

Systemet indeholder mulighed for at indtaste mailadresser på andre vedkommende – det kunne være f.eks. ejerens - i det tilfælde indberetningen foretages af dennes repræsentant. Derved modtager ejeren også al korrespondance vedr. indberetningen. Dette kan være vigtigt, da det i sidste ende er ejer/forpagter, der bærer ansvaret for aktiviteten på ejendommen.

I forbindelse med indberetningen skal du oplyse ejensomsnummeret. Det er et fem-cifret nummer, som du kan finde i BBR på boligejer.dk.

Ud over ovennævnte indberetning skal den udsætningsansvarlige som hidtil foretage optegnelser over udsætningen. Disse optegnelser skal ikke indsendes, men opbevares i mindst 2 år fra udsætningstidspunktet og på forlangende forvises repræsentanter for fødevarestyrelsen.

Den informationsskrivelse vedr. aviær influenza (fugleinfluenza), der i næsten alle tilfælde skal følge med fjervildt til udsætning, skal ligeledes ikke indsendes, men opbevares i 2 år.

Det er vigtigt at optegnelser over udsætningen og AI-papirer findes på lodsejerens adresse, da det vil være her fødevarestyrelsen henvender sig i tilfælde af kontrolbesøg. Derved sikrer man sig, at de nødvendige dokumenter er umiddelbart tilgængelige.

Læs mere information om udsætning af fjervildt her.