OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. august 2020

Husk at søge skydebanepuljen

Så er der atter penge i skydebanepuljen for 2021, som kan søges nu. Igen i år vil der, ud over kapacitetsfremmende tiltag, blive lagt vægt på tiltag med sigte på særligt jagtrelevant skydetræning.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Hvert år uddeler Miljøstyrelsen ca. 1 million kr. til foreninger, der vil etablere nye flugtskydebaner eller renovere eksisterende baner. Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne, og formålet er at sikre jægerne gode muligheder for at vedligeholde og forbedre deres skydefærdigheder.

Hensigten er at belønne innovative projekter, der søger at udvikle grundlaget for jægernes skydetræning. Ansøgningen skal sendes til Danmarks Jægerforbund, og fristen er den 31. august kl. 23.59. Indsend dog så vidt muligt ansøgningen i god tid for at tilgodese sagsbehandlingstid og mulighed for indhentning af evt. manglende oplysninger.

Skydebanepuljen blev etableret i 2001 som et led i indsatsen for at opbygge og forbedre kapaciteten på de danske flugtskydebaner. Der gives derfor udelukkende tilskud til flugtskydebaner, som anvendes til træning af jægere, og ikke til anlæg, der drives på kommercielle vilkår.

Midlerne i puljen fordeles af Miljøstyrelsen. Skydebanepuljen tilstræbes jævnt fordelt over hele Danmark, og såvel små som store foreninger modtager tilskud.