OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. januar 2020

Husk at indsende fortænder fra kronhjorten

Jagtsæsonen på kronhjortene er nu slut, men du kan stadig nå at deltage i jægerforbundets frivillige tandindsamling. Data fra tandindsamlingen skal bruges til aldersbestemmelse ved hjælp af tandsnitsmetoden.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og videnindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund igangsat en frivillig tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit.

Når du nedlægger en kronhjort ældre end spidshjort, kan du få den aldersbestemt ved hjælp af tandsnitmetoden, og samtidigt bidrage til Danmarks Jægerforbunds vidensindsamling om kronvildt. Du skal indsende de to midterste af hjortens fortænder, og du kan se hvordan i filmen herunder. Her kan du også kan se, hvordan du udfylder en kuvert med den viden om dyret, som vi gerne vil have. Du kan rekvirere gratis konvolutter på post@jaegerne.dk.

Deadline for at sende tænder ind til os er den 14. februar 2020. Vi vender tilbage til dig, så snart vi kender alderen på din hjort.

Læs mere om, hvorfor vi samler tænder ind her.

Sådan sender du tænderne ind

Se i filmen her hvordan du får kæben gjort fri til afkogning, så du kan få tænderne ud. Se også hvordan du udfylder konvolutten med yderligere information:

Se mere om teknikken for aldersbestemmelse her: