OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. august 2020

Hovedbestyrelsen er konstitueret

Hovedbestyrelsen har på HB-mødet den 21. og 22. august 2020 gennemført konstitueringen for den kommende periode.

Tekst: Joan Brønnum Kvist, kommunikationschef

Mødet blev indledt med en velkomst til Christian Clausen, der er nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem i kreds 6, og et velkommen tilbage til Norbert F. V. Ravnsbæk, kreds 2, Jens Venø Kjellerup, Kreds 4, og Henrik Frost Rasmussen, kreds 8, der alle tre er genvalgte for de kommende 4 år.  

Claus Lind Christensen, formand, fremlagde følgende forlag til konstitueringen, som blev vedtaget: 

Trækvildtvildtudvalget: Christian Clausen er formand.

Stand- og havjagtsudvalget fortsætter med John Friborg som formand.

Markvildtudvalget: Jens Venø Kjellerup er formand. Med reference til markvildtudvalget oprettes et reguleringsudvalg, der skal arbejde med reguleringstiltag f.eks. i kommuner for at styrke den vigtige indsats yderligere. Ejgil V. Jensen er formand.

Hjortevildtudvalget: Torben Schultz Jensen er formand

Våbenudvalget: Marie-Louise Achton-Lyng er formand og har følgeskab af Ejgil V. Jensen som HB-ressource i udvalget. Flugtskydningsudvalget med Gunnar Bennedsen som formand, Riffeludvalget med Per Henriksen som formand og Bueudvalget med Carl Johan Mikkelsen som formand refererer alle til våbenudvalget. Hvem den HB-tilforordnet i de tre udvalg bliver, afklares i dialog mellem Marie-Louise Achton-Lyng og Ejgil V. Jensen.

Hundeudvalget: Stig Egede Hansen er formand.

Jagthorn: Bjarne Rasmussen er formand, og Torben Schulz Jensen er HB-tilforordnet.

Natur- og jagtsti: Udvalget forsætter som nu, og Norbert F. V. Ravnsbæk er HB-tilforordnet. 

Organisationsudvalget: Leif Bach er formand.

Jæger- og samfundsudvalget: Norbert F. V Ravnsbæk er formand.

Uddannelsesudvalget: Claus Lind Christensen er formand.

Struktur- og vedtægtsudvalget: Henrik Frost Rasmussen er formand.

Ny næstformand
Henrik Frost Rasmussen meddelte, at han efter 14 år som næstformand ønskede at afstå posten. 

Leif Bach blev foreslået og efter en kort drøftelse valgt som næstformand.

Den nykonstituerede bestyrelse ser frem til et godt samarbejde.