OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. november 2020

Havvindmøllepark på pause

Energistyrelsens endelige behandling af den omstridte havvindmøllepark ved Omø i Smålandsfarvandet er pt sat i bero. Jægerforbundet krydser fingre for, at myndighederne endelig er vågnet op og lytter til kritikken vedrørende placeringen af vindmølleparken.

Tekst: Sabina Rohde

I et interview til sn.dk fortæller en talsmand for European Energy, der står bag havvindmølleparken, at Energistyrelsen har sat behandlingen af sagen i bero. Ifølge selskabet skyldes det, at Miljøministeren endnu ikke har truffet afgørelse i sagen om de omstridte udpegninger af fuglebeskyttelsesområder. Havvindmølleparken er placeret midt i et område, som forskere fra DCE vurderer bør udpeges til et fuglebeskyttelsesområde. Jægerforbundet er glade for at sagen er sat på pause:

”Det giver os jo nyt håb!” Lyder et fra hovedbestyrelsesmedlem og formand for trækvildtudvalget Christian Clausen, der fortsætter:
”Den her sag skulle aldrig være kommet så langt, den burde være stoppet langt tidligere, da forskerne allerede tilbage i 2016 i en rapport gjorde gældende at området burde overvejes som et fuglebeskyttelsesområde. Vores holdning er klar i den her sag: De møller skal ikke stå ved Omø.”

Havvindmølleparken har været undervejs i otte år, og der har igennem hele perioden været stor modstand mod placeringen. Det anslås, at en kvart million havdykænder raster i området. Særligt er der fokus på edderfugl, sortand og fløjlsand, der optræder i stort antal i området hen over efterår og vinter. 

Havvindmøller er ifølge jægerforbundets natursyn velkomne i Danmark, men skal som andre elementer i landskabet placeres intelligent, så de forstyrrer mindst muligt. Teknologien er kommet langt de senere år, og har muliggjort at havmøller nu kan placeres langt fra land, og derved ikke behøver at stå midt i vigtige fugleområder. 

Sagen er gennemgået i flere detaljer i en artikel, som du finder i den kommende udgave af Jæger (dec 2020). Her kan du også læse en artikel, der synliggør, hvor vigtigt det er for jægerforbundet, at lokale ildsjæle holder fingeren på pulsen i denne typer af sager.