OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. august 2020

Håndtering af mink i forb.m. COVID-19

Alle mink, som er reguleret i naturen, bør meget gerne indsamles og undersøges. Aflever dem hos den lokale vildtkonsulent. Det gælder mink i hele landet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Som det har været fremme i medierne, så er der fundet COVID-19 i farmede mink. I den forbindelse har Mariann Chriel, specialkonsulent i Miljø- og Fødevareministeriet, kontaktet Sundhedsstyrelsen (har ansvaret for menneskers sundhed) og Fødevarestyrelsen (har ansvaret for husdyrs sundhed) for at få præciseret hvordan man som jæger skal forholde sig ved regulering af mink i naturen.

Mink nedlagt i 2020 bør samles ind til undersøgelse, således at vi kan få kendskab til om COVID-19 findes i mink nedlagt i naturen. Dette her gælder hele landet, men der er særlig fokus på at se på mink nedlagt i Nordjylland, da det også er her at COVID-19 er set i de farmede mink. Fødevarestyrelsen finansierer undersøgelserne for COVID-19.

Hygiejne ved håndtering af vilde mink:

  • Der skal anvendes handsker ved håndtering af dyr/fælder, og hænderne sprittes af efter endt arbejde med mink
  • Dyrene lægges i en pose ved at krænge den omkring dyret (”hundelorte-metoden”) og posen lukkes
  • Information om sted og dato skal vedlægges dyret
  • Læg minken i den lokale vildtkonsulents fryser
  • Dyrene samles ind som andet faldvildt

Resultatet af undersøgelserne vil være sammenfattet i starten af 2021.

Har du set en mårhund andre steder end i Jylland?

Så er det vigtigt at reagere. Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund vil gerne have besked, hvis du ser en mårhund eller sporene efter den. Ser du en mårhund eller dens spor, må du meget gerne dokumentere det med et billede. Læg gerne en referencegenstand ved siden af sporet, så man kan se størrelsesforholdet. Det er også vigtigt, at vi får at vide præcis hvor og hvornår, du har set mårhunden.

Du kan indberette mårhund i Miljøstyrelsens indberetningsportal.