OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. september 2020

GF hos de europæiske jagtorganisationer

I denne uge afholdt sammenslutningen af jagtorganisationer i EU (FACE) sin årlige generalforsamling. Mange emner blev drøftet, men et gennemgående tema var udfasning af bly.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Helt bogstaveligt står FACE for Fédération des Associations de Chasseurs de L'UE, her til lands repræsenteret af Danmarks Jægerforbund. Egentlig skulle generalforsamlingen, som fandt sted mandag den 7. september, have været afholdt i Warszawa.

Men det forpurrede allestedsnærværende COVID-19, og i stedet måtte deltagerne af den årlige generalforsamling i FACE tage til takke med en online version. I det hele taget stod arrangementet i den verserende pandemis skygge, idet organisationen tidligere på året mistede én af sine mest markante profiler, nemlig Honorary FACE President Giovanni Bana, til netop COVID-19. Således indledtes generalforsamlingen da også med 1 minuts stilhed til minde om Giovanni Bana.

Udover denne triste indledning forløb generalforsamlingen med klassiske dagsordenpunkter, formandens beretning og vedtagelsen af arbejdsplanen for det kommende år.

Buejagt og ulven

Generalforsamlingen vedtog politiske målsætninger indenfor buejagt, ulv og bly, som fremover skal ligge til grund for det fælles arbejde i FACE.

For buejagtens vedkommende enedes man bl.a. om, at buen som jagtredskab er sammenlignelig med skydevåben med sine egne fordele og egenskaber, der overholder de gældende krav. Man enedes også om at fremme buejagt på europæisk og internationalt niveau, hvor det er relevant.

I forhold til ulven blev det bl.a. slået fast, at FACE naturligvis fordømmer ulovlige drab på ulve og understreger, at enhver jagt på ulve skal foregå på bæredygtige niveauer med henblik på at sikre arten på lang sigt.

Læs de to politiske målsætninger her (på engelsk):

Bly på den europæiske dagsorden

Et gennemgående tema var dog i høj grad det sidste af punkterne, nemlig bly. Den seneste afgørelse fra EU-institutionen REACH vedr. udfasning af bly i vådområder har nemlig vist sig problematisk. Ikke i forhold til det generelle ønske om udfasning, som FACE støtter, men fordi man mener, at REACH ikke har respekteret fundamentale rettigheder for borgere, der på den ene eller anden måde bliver påvirket af forslaget. Der lægges ganske enkelt op til en uklar lovgivning for jægerne i Europa, mener FACE. Derfor vedtog FACE en resolution, som kan læses i sin helhed her. https://www.face.eu/2020/09/statement-of-the-face-general-assembly-on-the-decision-of-the-reach-committee/

Læs den politiske målsætning her (på engelsk):

Endelig blev regnskab og budget gennemgået. FACE har en sund økonomi, og således er der fortsat et solidt grundlag for at fortsætte arbejdet for vildtet, jagten og jægerne i Europa.