OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. september 2020

Fra Sjælland gennem
nåleøjet i Jylland

Der er pres på for at få alle ansøgere gennem bueprøverne her i efteråret. Fire kammerater fra Sjælland måtte to gange til Jylland for at få det eftertragtede buecertifikat.

Tekst og Foto: Max Steiner

Det kan lyde lidt vildt, at man som sjællænder to gange må til ”det mørke Jylland” for at kunne bestå bueprøven, men det var vilkårene for fire kammerater, der var fast besluttede på at yde hvad det koste vil, for om muligt at erhverve buecertifikatet.

På billedet herover ses fra venstre Kristian Laursen fra Hvidovre, Jens Ellemann Andersen, Rågeleje, Philip Kure Jensen, Hvidovre, og Mads Hjort Christophersen fra Amager. Alle er erfarne med både haglgevær og jagtriffel, og nu var de blevet enige om at afprøve buejagtens herligheder, hvilket de havde hørt så meget godt om.

Men først skulle de over en ret lang og ”bumpet” vej. Det obligatoriske buekursus var de nødt til at køre til Jylland for at deltage i, nærmere bestemt Vejen. Og selv om de - naturligvis - havde tilmeldt sig en bueprøve på Sjælland, så gik den i vasken, og pludselig var der kun pladser til en bueprøve ved Fussingø i Kronjylland.

- Ja, det var vores eneste chance for at få buecertifikat i denne sæson, så vi blev hurtigt enige om, at selvfølgelig skulle vi det, beretter Kristian Laursen.

- Som jægere er vi vant til at køre langt; får man en jagtinvitation i Jylland, så kører man jo også, som Jens Ellemann Andersen formulerer det.

Omhyggelig test

Først skulle kvartetten bestå den teoretiske prøve, hvilket gik glat. Ja, samtlige 13 aspiranter bestod, og dernæst skulle de have deres grej testet. Alle skulle skyde gennem en kronograf for at måle pilens hastighed, idet pilens hastighed og dens vægt - som til stort hjortevildt skal være minimum 33 gram - i kombination er afgørende for, om pilen præsterer 80 joule i anslagsenergi, hvilket er lovens minimumskrav til større hjortevildt.

Til den praktiske prøve skulle hver aspirant skyde i alt seks pile til Danmarks Jægerforbunds bukkeskiver på seks forskellige og ukendte afstande. Man må højst have én forbier. Alle fire sjællændere kom gennem nåleøjet i første forsøg, og kunne glade og lettede sætte sig ind i bilen og returnere til Sjælland.

Vildsvin med bue

Forude venter muligheden for endnu en tur til Jylland, idet de som nyslåede buejægere vil få en invitation til en nyjæger buejagt på Fussingø. Derudover, så drømmer de om at få muligheden for at nedlægge et vildsvin med buen. De er alle fire med i jagt i Sverige, og hvis buejagt i broderlandet bliver tilladt, håber de at kunne få chancen til en af de stridsbørstede svin, hvilket vil være meget stort for dem. Som Mads Hjort udtrykte det:

- Ja, og gerne en kæmpe keiler!

De nyudklækkede buejægere forstår, at de ved at bruge buen i stedet for riflen så at sige er kravlet et par trin ned af våben-evolutionens stige, men de gør det gerne for at forøge udfordringen og dermed spændingen.

Træk og slip!