OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Forbundsinstruktørerne er klar til at rykke ud

Det er blevet nemmere og mere fleksibelt for jagtforeningerne at få hjælp, inspiration og uddannelse på jagthundeområdet. Forbundsinstruktørerne dækker hele landet, og de er lokalt forankret. Brug dem!

Tekst og Foto: Ove Dam Hedegaard

I maj-udgaven af Jæger kunne man læse en artikel om den nye struktur for jagthundeuddannelserne. Denne gang stiller vi skarpt på forbundsinstruktørerne, der især spiller en vigtig rolle i den nye struktur. I medlemsbladet fra april kunne man se en præsentation af hele teamet, men hvad er en forbundsinstruktør egentlig?

I daglig gænge kaldes forbundsinstruktørerne for FBI’erne. Ikke at forveksle med en vis amerikansk sikkerhedstjeneste og politienhed. FBI er ganske enkelt hurtigere at skrive og sige, hvilket jeg også vil benytte mig af i denne artikel. FBI’erne er freelance fagkonsulenter og undervisere, der refererer direkte til jagthundekonsulenten. Ifm. arbejdet omkring strategien for jagthundene i Danmarks Jægerforbund, samt en stigende efterspørgsel på hjælp til og efteruddannelse af instruktører, gjorde, at man i Jagthundeudvalget indstillede til HB at oprette 6 – 7 stillinger. HB kvitterede positivt, og indstilling er en realitet. FBI’erne er geografisk fordelt i hele landet. Det er afgørende for opgaven, at jagtforeningerne har en lokal FBI tilknyttet, der har lokalkendskab og erfaring.

Støtteenheden

Danmarks Jægerforbunds administration og politiske enheders opgave er på mange måder at støtte det enkelte medlem og jagtforeningerne juridisk og fagligt. Vi styrker fagligheden og jægerhåndværket med aktiviteter, hvor vi dygtiggør os. Der, hvor det virkelig rykker, er i jagtforeningerne. F.eks. har ca. halvdelen af jagtforeningerne, under DJ, aktiviteter for hundefører og deres firbenede jagtkammerater. Hvalpemotivation, vand og slæb, sporarbejde, lokalprøver og meget mere er på programmet, og stort set er det gældende, at alle jagtrelaterede racer og blandingsracer er velkommen. Det betyder, at en helt almindelig jæger, uanset kendskabs- og erfaringsniveau, har gode muligheder for at få hjælp til at kunne stå med en egnet apporterende jagthund indenfor en overskuelig tidshorisont. Tusindvis af instruktører, hjælpetrænere, praktikere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. får år efter år disse aktiviteter stablet på benene, og det kræver motivation, hjælp og uddannelser med ny viden og inspiration. Det er her FBI’erne får sin berettigelse.

Rollen

FBI’erne kommer med vidt forskellige baggrunde, og har forskellige kompetencer og erfaringer med sig. De er altså helt almindelige mennesker med en stor passion for jagthunde og det interessefællesskab det bringer med sig. Ens for dem alle er dog, at de bruger og har erfaringer med praktisk jagt med hund og træning af jagthunden på hundens præmisser, og i øvrigt kender og følger de etiske retningslinjer for DJ’s hundepolitik. Mangler du, som instruktør, inspiration til din træning, så er din lokale FBI ikke længere end et opkald eller en mail væk. Betyder det så, at FBI’en kommer og hjælper dig personligt? Ikke nødvendigvis.

FBI’erne skal bl.a. arbejde for, at instruktører og jagtforeninger lære andre instruktører og jagtforeninger at kende (netværke). Forestil dig, at jagtforening A går og tumler med et hvalpemotivationshold. Kursisterne falder måske fra, eller man mangler inspiration og generelt ønsker hjælp. FBI’en kender til jagtforening B, som har til huse i en by i nærheden af jagtforening A, hvor de har fantastisk godt fat i hvalpemotivation. Kontakt skabes, og erfaring og viden udveksles. Hvem ved, måske følger der også nye bekendtskaber med. Jeg ved, at nogle allerede praktiserer det her selv, og det er rigtig godt. Men vi kan sagtens blive meget bedre til det, og det vil FBI gerne understøtte.

Jagtforeningerne kan også få et foredrag af den lokale FBI om forskellige emner vedr. jagthund og jagthundetræning. Et foredrag afholdes på 1 – 1½ time og er ganske gratis, når foreningen er medlem af Danmarks Jægerforbund. Nogle jagtforeninger har forespurgt på et sådan foredrag ifm. opstart af nye træningshold, hvor nye kursister bl.a. har kunne høre, hvordan hundens hjerne reagerer på positiv indlæring og et godt hund-fører forhold. Det giver rigtig god mening, da alle får et ”fællessprog” og forståelse for træningen i den pågældende jagtforening.

Efteruddannelserne af jagthunde-instruktørerne bliver også FBI’ernes opgave fremadrettet. Efteruddannelserne er nu opdelt i 1 dag med teori og 1 dag med praksis. Jagtforeningen kan på den måde vælge den efteruddannelse, der er mest aktuel at blive opdateret på. Her er der også en enestående mulighed for at efteruddannelsen holdes indenfor egen jagtforening, eller at flere jagtforeninger går sammen om dagen. Her vil jeg gerne opfordre til, at man går sammen, så man skaber eller styrker netværket med andre. Jagtforeningen eller jagtforeningerne aftaler alt det praktiske med deres lokale FBI, og står selv for forplejning. Det skaber en meget fleksibel løsning, hvor DJ-administrationen i meget lidt omfang skal involveres. Der skal med et endagsforløb heller ikke afsættes en hel weekend, hvilket af og til kan knibe i en ellers travlt optaget kalender. Det skal nævnes, at man først har færdiggjort sin efteruddannelse, når både den praktiske og den teoretiske del af gennemført. Dette registreres i medlemssystemet.

Som noget nyt kan jagtforeningen bestille et tilvalgsmodul hos den lokale FBI, hvor der sættes ekstra fokus på et emne. Et tilvalgsmodul kan afholdes på 3 – 4 timer, hvilket gør det nemt at passe ind en aften på en hverdag eller f.eks. en formiddag i en weekend. Man er også velkommen til at bestille 2 tilvalgsmoduler, så man f.eks. afholder 1 om formiddagen og 1 over middag (husk foder og vand til din FBI). Der er pt. 2 tilvalgsmoduler,1 er ved at blive udarbejdet og flere vil blive udarbejdet efter ønsker fra medlemmerne og jagtforeningerne.

Sidst, men ikke mindst, så vil FBI’erne tage rundt til jagtforeningernes kurser, prøver og træning for at skabe kontakter, netværke, komme med tilbud og måske er der lidt inspiration med i posen, hvis man spørger dem. De kommer ikke for at føre kontrol eller løfte pegefingre. De er ikke en myndighed, og det vil jeg gerne slå helt fast.

FBI’erne er der. Ring allerede nu til jeres lokale FBI og hør, hvad jeres jagtforening kan blive tilbudt. Jagtforeningerne er afgørende for, at FBI’erne og hele projektet bliver en succes.

Markedsføring

I løbet af perioden 1. august til 1. oktober 2020 vil der blive markedsført og produceret materiale om den nye struktur for jagthunde-uddannelserne i Danmarks Jægerforbund, som vil give et klart overblik over, hvad der tilbydes og af hvem. Følg med på vores hjemmeside under fanen HUND og på DJ’s Facebook gruppe, eller tilmeld dig nyhedsbrevet fra jagthundeområdet, hvis du ikke allerede har gjort det.

God træning!