OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. juni 2020

Jagthundeuddannelserne sættes i system

I kraft af en stadig stigende efterspørgsel på jagthundeinstruktør-uddannelsen og et større udvalg af uddannelses- og kursusmuligheder, er der vedtaget en ny struktur for jagthundeområdet.

Tekst: Ove Dam Hedegaard

Kursister og øvrige medlemmer, der har stiftet bekendtskab med DJ- Lederuddannelsen vil kunne nikke genkendende til den nye struktur for uddannelse og kurser på jagthundeområdet. Det er den samme enkle og overskuelige opbygning, der har inspireret mig til den nye struktur. Da jeg tiltrådte stillingen den 1. januar i år, var der især to ting, som havde min opmærksomhed. Forbundsinstruktørernes rolle, samt udbuddet, tilgængeligheden og strukturen for jagthundeuddannelserne. Hvad er det medlemmerne og jagtforeningerne ser, når de kigger ind i ”butikken”?

Motivationen

Der er udarbejdet en strategi for jagthundeområdet, der er udarbejdet af Jagthundeudvalget. Strategien er et godt værktøj i dagligdagen til at holde snuden i rette spor. Ligesom en god strategi kan hjælpe til en lettere og mere fokuseret arbejdsdag, så kan den rette afbalancerede struktur forenkle og skabe større forståelse.

Så kravene til den nye struktur var at gøre det nemmere at kommunikere indholdet af uddannelserne til medlemmerne, skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem uddannelserne og kurserne, øge sammenspillet internt i administrationen til fordel for medlemmerne og gøre det generelt mere overskueligt. Det gjorde selvfølgelig ikke noget, at mange medlemmer ville kunne genkende strukturen fra DJ- Lederuddannelsen. Mit ønske er også, at medlemmerne og jagtforeningerne vil opleve større nærhed og indflydelse, samt en bedre lokal forankring.

Udbuddet

Generelt set er faglige uddannelser ofte dynamiske. Ny viden tilføres løbende til vidensbanken, og den viden skal ligeledes løbende implementeres i uddannelsesmaterialerne. Det gælder selvfølgelig, og måske især, også for jagthundeområdet. Derfor har jeg et særligt fokus på, hvad der rør sig indenfor feltet. Danmarks Jægerforbund skal være med helt fremme, men samtidigt skal vi huske at få alle med. Skåret ind til benet, så skal jagthundeinstruktøren kunne instruere og lære en hundefører at træne sin hund, så den bliver egnet apporterende, og derved kan bruges på jagt. Det skal vi holde fast i. Jagthunden er en stor og vigtig del ifm. lovgivningen ved udøvelse af jagt.

Jagthundeinstruktør-uddannelsen vil forsat bestå af tre obligatoriske dele. En teoretiske del, der strækker sig over en weekend, hvor indholdet især omhandler indlæring, adfærd og det gode forhold mellem hund og hundefører. Herefter følger Instruktionsteknik. Et endags kursus om instruktion og undervisning i praksis. Sidste del af jagthundeinstruktør-uddannelsen er endnu et weekendforløb, hvor der stilles skarpt på det praktiske ifm. instruktørens rolle på træningspladsen. Her er indholdet bl.a. uddannelsesplanlægning, adfærdskædning, problemløsning og den praktiske træning. Gennemføres disse tre dele tilfredsstillende, og man er i stand til at planlægge og gennemføre et uddannelsesforløb for hund og hundefører, kan man kalde sig jagthundeinstruktør. Jagthundeinstruktør-uddannelsen vil i 2021 blive udbudt 3 gange hhv. i Jylland, på Fyn og på Sjælland.
Der har været jagthundeuddannelser i Danmarks Jægerforbund i mange år. Derfor er efteruddannelse for instruktører med en uddannelse af lidt ældre dato vigtig. Jo flere frivillige instruktører der lader sig opkvalificere, desto større chance har vi for at opnå bedre hundetræning på hundens præmisser samt skabe større fælles forståelse af det, der foregår på træningspladserne rundt om i landet.

Fremadrettet vil efteruddannelsen være delt i et teoretisk og et praktisk endags forløb. Jagtforeningerne kan i samarbejde med den for området tilknyttet forbundsinstruktør selv planlægge og arrangere, hvornår man ønsker efteruddannelsen. Jagtforeningerne opfordres ligeledes til at gå sammen om efteruddannelserne, da der derved sker en langt større viden- og erfaringsudveksling. Måske kunne der også opstå andre nye muligheder for samarbejde? Vigtigst er, at hvis man i jagtforeningerne, hvor man tilbyder jagthundetræning, mest har brug for en teoretisk opkvalificering, så arrangeres afholdelse af netop det. Det skal dog nævnes, at instruktøren først har endt sin efteruddannelse, når både det praktiske og det teoretiske forløb er gennemgået. Tempoet for gennemførelsen af en uddannelse er til gengæld ikke vigtigt. Der skal være plads til, at man øver sig i på træningspladsen, og derved får en dybere forståelse for håndværket. Der skal også være plads til, at man springer en sæson over, hvis man selv har fået sig en ny hund. Kvaliteten, af det vi gør på træningspladserne og ligger i uddannelserne, er langt vigtigere. Er det mere end 4 år siden, man har erhvervet sit instruktørbevis, så vil jeg dog klart opfordre til efteruddannelse.

Efter en indstilling fra Jagthundeudvalget, tog Hovedbestyrelsen en beslutning om at igangsætte projektet vedr. bevarelse af gravjagt i Danmark. Ifm. projektet og de nyetablerede og kommende træningscentre for gravgående hunde, er der udarbejdet en speciel efteruddannelse på instruktøruddannelsen. Denne specielle efteruddannelse har til formål at skabe en ensartethed for uddannelserne af de gravgående hunde, hvor mekanisk ræv bl.a. benyttes. Første kursus blev afholdt i marts. Jeg anser denne specialitet, som værende et godt og nødvendigt aktiv i uddannelsesporteføljen.

Som noget nyt vil der blive udbudt en række forskellige tilvalgsmoduler af 3 – 4 timers varighed. Disse planlægges og arrangeres også i samarbejde med forbundsinstruktøren. Jagtforeningen kan vælge at gøre brug af modulerne enkeltvis f.eks. som et aftenarrangement, et formiddagsarrangement i weekenden eller koble to moduler sammen til en hel dag. Det vigtigste er, at man kan vælge et modul, som sætter fokus på lige præcis det, man bøvler med, mangler inspiration til eller på anden måde har brug for. I skrivende stund er der udarbejdet 3 tilvalgsmoduler, men flere er undervejs. Hvis man i jagtforeningen har en god idé eller et brændende ønske til indholdet af et modul, så skal man endelig kontakte mig.

Ikrafttrædelse

En ting er struktur, noget andet er indhold. Heldigvis har mine forgængere gjort et solidt stykke arbejde, så jeg starter heldigvis ikke fra bunden. Store dele af uddannelserne er udarbejdet og tidligere udbudt med succes, og mange elementer kan pudses af og implementeres på relativt kort tid. Derudover har jeg stor støtte i Jytte Harder, sekretær for jagthundeområdet, der med sin mangeårige erfaring i Danmarks Jægerforbund kan bidrage på mange fronter. Derfor er forventningen også, at vi kan præsentere det fulde indhold efter sommerferien. 

To jagthundeinstruktør-uddannelser er udbudt for 2020. Efteruddannelseskurserne kører som testforløb hos en jagtforening på Fyn og tre tilvalgsmoduler er næsten klar til testforløb, mens flere er i støbeskeen. Vi er med andre ord godt på vej.