OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. april 2020

Nyt om udsætning: Forbered dig korrekt til næste sæson

Opdrætterforeningen BOVIL og Danmarks Jægerforbund har udarbejdet en kort og overskuelig vejledning til indberetning af udsætning. Den viser hvordan udsætning nemt foretages.

Tekst og Foto: Lene Midtgaard

De første forberedelser for den kommende sæson for opdræt og udsætning af fjervildt er allerede i gang rundt omkring. Biotopplaner, som er et krav ved større udsætninger, skal være anmeldt til Miljøstyrelsen inden den 1. maj.

Hos opdrættere af fjervildt vil de første kyllinger og ællinger så små også være på vej. Opdrætterforeningen BOVIL og Danmarks Jægerforbund har sammen udarbejdet et sæt blanketter til hjælp for netop opdrættere af fjervildt, som opfylder Fødevarestyrelsens krav. Der er tale om en blanket til registrering af dødelighed og en logbog som kan bruges, hvis der skal anvendes medicin i opdrættet.

Som en følge af det seneste udsætningsforlig, har det de sidste to år været et krav, at al udsætning skal indberettes til Miljøstyrelsen senest en uge efter at du har udsat dit fjervildt. Det er vigtigt at alle, der udsætter, indberetter, så der kan gives et retvisende billede af udsætningens omfang, og for at sikre sporbarhed af udsat fjervildt.

De nye blanketter og vejledningen kan findes her på hjemmesiden. Følg linket her og se under overskriften "Skemaer og informationsskrivelser". Her kan du også finde en skabelon til at føre optegnelser over udsætning af fjervildt. Der er mange regler man skal kende som udsætter. Nedenstående figur kan hjælpe dig med at få et overblik over hvilke krav der gælder for dig.

Er der på det tidspunkt fjervildtet sælges, mere end 100 individer i besætningen, skal der medfølge dokumentation på, at besætningen er testet fri for fugleinflueza. Læs mere her.

Find vejledning om indberetning her.