OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. marts 2020

Fejl ved pakning af medlemskort

63 medlemmer har modtaget et medlemskort for meget med posten. Vi beder om de pågældendes hjælp, så fejlen hurtigst muligt kan udbedres.

I forbindelse med pakningen af medlemskort, der udsendes sammen med bladet Jæger, er der desværre sket en fejl. Vores distributør har konstateret, at der i 63 forsendelser ud af 75.000 har været to medlemskort med i forsendelsen. Det ene af de to medlemskort har været til en anden modtager, og der er derfor blevet fremsendt medlemsnummer, navn, adresse og forening til forkerte modtagere i de 63 tilfælde.

Er du et af de 63 medlemmer, der har modtaget to medlemskort, så vil vi bede dig kontakte os på tlf. 88 88 75 00 med medlemsnummer og navn på det forkerte medlemskort, så vi straks kan underrette den, der er blevet ramt af problemet. Derefter beder vi dig sørge for at destruere medlemskortet efterfølgende så det ikke kan genskabes.

Vi har ikke mulighed for at finde de ramte på anden måde end ved jeres hjælp.