OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. oktober 2020

Fagrapport om kæbeindsamlingen 2019 er klar

I 2019 blev der i alt indsendt data fra 320 krondyr, heraf 319 hjorte. Det er en fremgang på 19 pct. i forhold til året før. Nu er fagrapporten offentliggjort.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I alt 320 kæber blev det til, da kæbeindsamlingen sluttede efter sidste jagtsæson. Kæberne kom fra nedlagte danske kronhjorte og en enkelt hind, og var indsendt som et led i den frivillige kæbeindsamling, som Danmarks Jægerforbund har varetaget siden 2016.

Indsamlingen er ikke systematisk, men som sagt et frivilligt tilbud til jægerne. Indsamling er målrettet alle hjorte ældre end spidshjort, som afgår fra bestanden. Ved dette års indsamling står det igen klart, at indsamlingen i vid udstrækning understøttes af særlig engagerede personer.

En række lokale laug, enkelte store jordbesiddere, Naturstyrelsen Thy og Danmarks Jægerforbunds kreds 1 har gjort en særlig indsats for at indsamle materiale. Antallet af enkeltpersoner som indsender oplysninger, er glædeligvis stigende. Der er særligt en fremgang for det vestjyske forvaltningsområde. I alt ti kommuner har bidraget med mere end ti hjorte, heraf har fire bidraget med mere end 20. Det er Herning (23), Syddjurs (24), Norddjurs (28) og Thisted (32).

Hvorfor tandindsamling?

En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og videnindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund igangsat den frivillige tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit. Når du nedlægger en kronhjort ældre end spidshjort, kan du få den aldersbestemt ved hjælp af tandsnitmetoden, og samtidigt bidrage til Danmarks Jægerforbunds videnindsamling om kronvildt.