OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. april 2020

EU-parlamentarikere fortryder støtte til forslag

DF, Enhedslisten og SF har trukket deres støtte til Amendment 79, som er blevet kritiseret for en formulering, der i den mest kritiske tolkning kunne betyde en de facto nedlæggelse af jagten i EU. Forslaget blev for øvrigt massivt nedstemt, og nu er støtten altså skrumpet yderligere ind.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: DJ

I de seneste dage har der været en del uro i jagtkredse over et forslag fra EU-Parlamentet med en ordlyd, der kan tolkes derhen, at vilde dyr i EU udgør en risiko for fremtidige epidemier som covid-19, og at der derfor være bør forbud mod import af, handel med samt hold og indtagelse af vilde dyr og planter i EU med henblik på at mindske risikoen for fremtidige udbrud af zoonoser (sygdomme, der kan smitte fra dyr til mennesker, red.).

Forslaget blev fremstillet af to parlamentsmedlemmer og sendt til afstemning i EU-Parlamentet den 16. april. Forslaget stemt ned med stemmerne 448 imod, 187 for, mens 53 ikke afgav nogen stemme.

Blandt de medlemmer af EU-Parlamentet, som stemte for forslaget, var:

  • Peter Kofod fra Dansk Folkeparti
  • Niels Fuglsang, Christel Schaldemose og Marianne Vind fra Socialdemokratiet
  • Margrethe Auken og Kira Peter-Hansen fra SF
  • Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten

Søren Gade fra Venstre stemte blankt.

DF stemmer nu imod
Men nu ændrer de danske politikere deres stemmeafgivning.

Dansk Folkepartis Peter Kofod betegner sin stemmeafgivning som en fejl.

- For mit vedkommende var min stemmeafgivning en fejl – ganske enkelt. Heldigvis kan man efterfølgende rette sin stemmeafgivning, og det har jeg gjort, så nu stemmer jeg imod forslaget. Der er ganske enkelt sket det, at der i dette tilfælde er kommet en masse forslag til dagen før afstemningen, og vi har så siddet og gennemgået det hele i en fart op til afstemningen, hvor vi har skulle tage stilling til op mod hundrede forslag. Og sommetider kan der stå noget fornuftigt i starten af resolutionsforslag, mens der kan stå noget skidt i slutningen – og det er det, der har været tilfældet her, siger Peter Kofod, som forsikrer, at han intet har imod jagt:

- Jeg kommer selv fra en jagtfamilie, og jeg kunne aldrig drømme om at stemme imod jagt. Jeg mener, at jagt er en god forvaltning af vores vildtbestande samtidig med, at det giver kød fra dyr, hvor dyrevelfærden er i top.

SF trækker stemme tilbage
I et svar på mail til Danmarks Jægerforbund lyder fra Margrethe Auken og Kira Peter-Hansen:

- SF vil ikke forbyde jagt, hverken i Danmark eller Europa. Som vi og mange andre læser ændringsforslaget, handler det ikke om alle vilde dyr (og ikke noget man jager i Danmark), men derimod mere eksotiske dyr såsom skildpadder, næsehorn osv. Vi stemte derfor oprindeligt for forslaget, men på baggrund af den tvivl, der efterfølgende er opstået, har vi besluttet at stemme blankt med den begrundelse, at vi er enige i intentionen bag ændringsforslaget, men samtidig er ændringsforslaget for uklart formuleret.

Enhedslisten stemmer også imod
Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet Nikolaj Villumsen har i en mail til jægerforbundet skrevet følgende:

- Jeg vil blot lade dig vide, at vi har ændret vores stemmeafgivelse, da am79 ikke er tilstrækkeligt præcist ift. hvad vi ønsker: nemlig at lave begrænsninger ift. zoonose-risiko, så risikoen for tragedier, som vi ser i øjeblikket med pandemier som Corona/COVID-19 og epidemier på generelt plan, bliver stærkt begrænset.

I den oprindelige stemmeafgivelse har vi særligt vægtet, at der sættes ind imod brugen af vilde dyr i bl.a. traditionel medicin for at reducere zoonose-udbrud. Der skal imidlertid ikke være den mindste tvivl om, at vi absolut ingen intentioner har om at ramme sund og bæredygtig jagt.

Dette er ikke præcist formuleret i am79 og derfor har vi rettet vores stemmeafgivelse til at stemme imod ændringsforslaget, skriver Nikolaj Villumsen i mailen.

Socialdemokratiet fastholder afstemning
I en telefonsamtale med jægerforbundet forklarer Socialdemokratiets medlem af EU-Parlamentet Marianne Vind, at hun og hendes to socialdemokratiske kollegaer i parlamentet Niels Fuglsang og Christel Schaldemose fastholder deres stemmer for Amendment 79 af følgende årsag:

- Det er vigtigt at slå fast, at Amendment 79 ikke er et lovforslag. Det er kommissionen, der laver lovforslag. Amendment 79 er en del af et omfattende kompleks af forslag fra parlamentet til kommissionen vedrørende håndteringen af covid-19.

Havde Amendment 79 indeholdt det mindste om at forbyde jagt i EU, så havde vi med det samme råbt vagt i gevær. Men sådan skal forslaget ikke forstås. Det drejer sig om, at man på de asiatiske markeder handler med dyr på en måde, som giver en forøget risiko for zoonoser.

Hvis nogen med ond vilje forsøger at liste nogle forslag igennem parlamentet og kommissionen, som har et andet sigte end at håndtere covid-19, i det her tilfælde at skade jagten, så bliver det opdaget. Lovgivningsprocessen her i EU er meget langsommelig, og et lovforslag tager flere år om at blive vedtaget. Så det er helt utænkeligt, at der her forslag skulle ende ud i en lov, der ville skade jagten. Det ville vi aldrig gå med til, siger Marianne Vind, der for øvrigt selv har jagttegn og er flittig læser af medlemsbladet Jæger.

Søren Gade advarer
Søren Gade stemte blankt til forslaget, og den stemme fastholder han. Til jægerforbundet siger han:

- Jeg ville ikke støtte det aktuelle forslag, men jeg står klart bag intensionen om at kontrollere de asiatiske markeder, så vi i fremtiden kan undgå pandemier, der udspringer af konsum af eksotiske dyr, siger Søren Gade og tilføjer:

- De internationale jagtorganisationer skal i fremtiden være meget opmærksomme på lignende situationer og gerne agere i god tid inden afstemningerne, for jeg forudser mange forslag fra parlamentsmedlemmer, som skal dæmme op for kommende sygdomsudbrud.

Jægerformand kipper med hatten
Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen udtrykker respekt for de danske politikere i Bruxelles, som har ændret deres stemmeafgivning eller på anden måde udtrykker deres støtte til dansk og europæisk jagt.

-  Jeg kan ikke have andet end respekt for, at DF, SF og Enhedslisten ændrer deres stemmeafgivning. Det er tydeligt, at intensionen fra de tre partier aldrig har været fjendtlighed over for jagt i EU. Der er ganske enkelt tale et dårligt formuleret forslag, der i sin formulering ikke rammer det politikområde, det skal, siger Claus Lind Christensen.

Derfor er formanden også beroliget, når Marianne Vind fra Socialdemokratiet siger, at forslaget intet har med jagt og vilde europæiske dyr at gøre.

- Jeg er glad for den støtte til jagt, som Socialdemokratiet og Marianne Vind her giver udtryk for. Hele den her sag har om ikke andet vist, at de danske europaparlamentarikere støtter op om jagten hele vejen rundt, siger Claus Lind Christensen, som naturligvis også roser Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre for fra begyndelsen at stemme imod Amendment 79.

Europaparlamentsmedlemmerne kan ændre deres stemmeafgivning inden fredag den 1. maj.

Hele Amendment 79 kan læses her:

33a. understreger, at handel med og opdræt af vilde dyr forstærker risikoen for folkesundheden ved at kombinere kritiske faktorer for forekomsten af zoonoser; opfordrer Kommissionen og EU's medlemsstater til at slå til lyd for et globalt forbud mod markeder med vilde dyr og planter og brugen af vilde dyr og planter i traditionel medicin; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge lovforslag om forbud mod import af, handel med samt hold og indtagelse af vilde dyr og planter i EU med henblik på at mindske risikoen for fremtidige udbrud af zoonoser.