OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. december 2020

Ekstraordinært kredsmøde i kreds 2

Et flertal i kredsbestyrelsen i kreds 2 har indkaldt til ekstraordinært kredsmøde den 7. januar 2021.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Efter længere tids uro i kredsbestyrelsen er det besluttet, at det afholdes et ekstraordinært kredsmøde som beskrevet i DJ’s vedtægter § 21, stk. 1.

Ifølge indkaldelsen er mødets dagsorden:

 1. Velkomst, valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Drøftelse af Danmarks Jægerforbunds værdigrundlag
 4. Hovedbestyrelsens handlemåde og beslutning set i relation til henvendelserne fra kredsbestyrelsen i kreds 2, herunder DJ’s målsætning for hjortebestanden: ”5 pct. af forårsbestanden skal være hjorte på mindst 8 år. Forårsbestanden er den bestand, der er tilbage efter jagtsæsonen og før kalvesætning.”

Mødet er ifølge indkaldelsen motiveret af to ting:

 1. Det er kredsbestyrelsen opfattelse, at DJ’s hovedbestyrelse IKKE henholder sig til det, på repræsentantskabsmødet, godkendte værdigrundlag.
  Kredsbestyrelsen mener IKKE, at DJ’s hovedbestyrelse siger tingene, som de er, og som de ser dem. Kredsbestyrelsen mener IKKE, at DJ’s hovedbestyrelse bringer deres input i spil i åbenhed.
 2. Kredsbestyrelsen mener IKKE, at DJ’s hovedbestyrelse har været oprigtige og ærlige ved behandling af flere henvendelser fra kredsbestyrelsen i kreds 2.

Danmarks Jægerforbunds værdigrundlag kan læses her.

Ekstraordinære kredsmøder

Ifølge DJ’s vedtægter kan alle kredsbestyrelser indkalde til ekstraordinære kredsmøder, hvis der er sager, de ønsker drøftet med hele kredsen. Det er en del af det demokratiske grundlag for Danmarks Jægerforbund, og reglerne er beskrevet i forbundets vedtægter.

Til kredsmøder – både ordinære og ekstraordinære - kan alle medlemmer i kredsen deltage, men kun følgende har tale- og stemmeret:

 1. Kredsbestyrelsen
 2. Formændene for de kommunale Jægerråd
 3. Aktivitetskoordinatorerne
 4. Repræsentanter for jagtforeninger i kredsen. Hver jagtforening kan sende én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer.

Såfremt du ønsker at deltage i det ekstraordinære kredsmøde, er tilmelding nødvendigt. Hold øje med hjemmesiden, hvor vi i løbet af kort tid offentliggør hvordan du kan tilmelde sig.