OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. januar 2020

DJ søger deltagere i agerhøneprojekt

Bor du på Djursland og har du en sund bestand af vilde agerhøns? Så er du lige hvad jægerforbundet har brug for i nyt forskningsprojekt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Via radiomærkning af agerhøns ønsker Danmarks Jægerforbund at få bedre kendskab til hvad der kendetegner gode leveområder for agerhøns, samt vide mere om overlevelse hos såvel voksne som kyllinger.

For at projektet skal lykkes, søger vi kontakt til områder på Djursland med en god bestand af vilde agerhøns, som vil være med i det treårige projekt. Vi kræver ikke noget af dig, udover at vi må få adgang til din bestand af vilde agerhøns.

Er det noget for dig? Så kontakt:

  • Rasmus Ahlmann, konsulent, på tlf. 50600762, eller på e-mail ran@jaegerne.dk, eller
  • Carsten Riis Olesen, seniorforsker, på tlf. 22896137, e-mail cro@jaegerne.dk.

Agerhønen er gået stærkt tilbage siden 1960´erne i hele Vesteuropa, sandsynligvis på grund af de store ændringer i landbrugsdriften. I Danmark har faldet været fra ca. 100.000, da bestanden var størst, til omkring 6000 par i dag. De store dyrkede marker, der er effektivt ryddet for ukrudt og skadedyr, udgør en reel ørken for agerhønen. Det gør det ikke bedre, at agerhønen er en udpræget standfugl.

Især kyllingedødeligheden er høj. Det skyldes sandsynligvis, at øget sprøjtning med pesticider dræber de insekter, som er deres hovedfødekilde. Bekæmpelse af ukrudtsplanter, f.eks. i grøftekanter, påvirker også fødeunderlaget for de voksne fugle.

Læs mere om agerhønen i vores artsleksikon.