OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. oktober 2020

DJ fastholder retningslinjer for fællesjagter

Jægerforbundet modtager i øjeblikket mange henvendelser vedr. jagt og COVID-19. Vi er i dialog med myndighederne og håber på en afklaring af den såkaldte 10-personersregel før weekenden.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Efter statsministerens udmelding om yderligere nedlukninger af samfundet - heriblandt ikke mindst forsamlingsforbuddet gældende for over 10 personer - frygter mange jægere, at deres muligheder for fællesjagter er truede. I den forbindelse har Danmarks Jægerforbund udarbejdet en vejledning for fællesjagter, hvorunder det bl.a. hedder, at jagtdeltagerne skal opdeles i grupper på maks. 10 personer. Samtidig skal vi sikre, at grupperne ikke udsættes for dråbe- og kontaktsmitte. Det kan vi gøre ved at grupperne holdes adskilt under hele jagten og ikke blandes før, under eller efter jagten. Det stiller større krav til jagtledelsen, men ikke større end at jagten kan gennemføres, stort set som under normale forhold.

Modstridene svar fra Coronalinjen

I forbindelse med offentliggørelsen af disse retningslinjer har en del jægere imidlertid erfaret, at Sundhedsstyrelsens såkaldte Coronalinje ikke godtager jægerforbundets anbefaling i forbindelse med 10-personersreglen.

- Vi er bekendt med, at der har været tilfælde, hvor Coronalinjen ikke har godtaget vores anbefaling. Omvendt har vi også set eksempler på, at der er blevet givet andre og modstridende svar. Vi kan konstatere, at der i myndighedernes retningslinjer og regler ikke er vejledninger, som er tilpasset jagt. Vi oplever derfor, at myndighederne prøver at give retningslinjer for jagt, baseret på retningslinjer for andre områder, lyder det fra lederen af jægerforbundets corona-gruppe, Lars Thune Andersen.

Derfor har Danmarks Jægerforbund valgt at fastholde sin vejledning for fællesjagter. Lars Thune Andersen understreger, at jægerforbundet i øjeblikket er i dialog med relevante myndigheder om at nå frem til en fælles forståelse af jagtens vanskelige vilkår i forbindelse med forsamlingsforbuddet. Det er håbet, at der foreligger en mere konkret udmelding og en endelig afklaring af fortolkningen af 10-personersreglen før weekenden.

Retningslinjer for skydebaner på vej

Der arbejdes også intensivt på en opdatering af retningslinjer for skydebaner. Dette er en indsats, som skal koordineres sammen med de øvrige aktører inden for området, DGI og Dansk Skytteunion.

Så snart alle detaljer er på plads, vil vi informere yderligere.