OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. marts 2020

Coronavirus – DJ’s anbefalinger

I Danmarks Jægerforbund følger vi udviklingen omkring COVID-19 (corona) tæt, og vi opfordrer til at følge myndighedernes råd og retningslinjer.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Myndighedernes anbefalinger udvikler sig stort set fra dag til dag, og derfor skal der lyde en kraftig opfordring til at følge med i nyhederne og tage sine forholdsregler på den baggrund. 

I øjeblikket er det mange arrangører, der spørger sig selv, om deres arrangement bør aflyses. Det er forståeligt. Rådet fra Danmarks Jægerforbund er, at arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet. 

Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen. 

Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer. 

Hvis I vælger at gennemføre arrangementet, så er anbefalingen: 

  • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at I fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd).
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
  • At placere stole med større afstand end normalt og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
  • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.
  • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 70 20 02 33), hvis I har behov for rådgivning.

Vælger I som arrangør at aflyse, skal I vide, at I har DJ’s opbakning til valget. Det vigtigste er, at vi passer på hinanden. 

Kommunikation omkring aflysninger
Hvis I aflyser et arrangement, der er opslået på hjemmesiden, anbefaler vi, at I fjerner det fra aktivitetsoversigten samt sender en mail med besked om aflysningen til corona@jaegerne.dk. Der vil blive lavet en fælles side, hvor alle aflysninger fremgår, så jægerforbundets medlemmer nemt kan orientere sig om aflysninger. Siden opdateres løbende. 

Økonomiske konsekvenser af aflysninger
Vil en aflysning få økonomiske konsekvenser f.eks. hvis I kommer til at betale for bestilt forplejning, så afholdes udgiften af den juridiske enhed, I er en del af. Det betyder i praksis, at hvis mødet afholdes af en kreds eller et jægerråd, så er det DJ, der afholder udgifter, I ikke kan nå at sløjfe. Hvis arrangementet afholdes på jagtforeningsniveau, så er der den juridiske enhed her, der må bære udgifter. 

Vi opfordrer til, at I allerede nu forbereder jer på eventuelle aflysninger af kommende arrangementer, og afdækker, om der er tidsfrister og lignende I skal være specielt opmærksomme på. 

Har I spørgsmål?
I er velkomne til at sende jeres alle spørgsmål angående coronavirus til corona@jaegerne.dk. Vi vil løbende svare på henvendelse og opdatere hjemmesiden med svar, der kan have almen interesse. Vi håber dog på jeres forståelse for, at nogle svar kan tage tid at afklare.

 

Sundhedsstyrelsen fem gode råd:

Vask hænder

- Hyppig og grundig håndvask.

- Brug håndsprit/vådservietter

Begræns fysisk kontakt

- Undgå håndtryk, kindkys og kram.

Udvis god hosteetikette

- Nys eller host ikke på andre. Brug engangslommetørklæde. Om nødvendigt ærmet ved albuebøjningen.

Bliv hjemme ved sygdom

- Personer, som har symptomer, bør kontakte deres læge telefonisk. Ældre, svækkede og personer med kronisk sygdom bør nøje overveje deres deltagelse i større arrangementer m.v.

Vær opmærksom

- Udvis hensigtsmæssig adfærd på steder, hvor der færdes mange mennesker, eksempelvis offentlige transportmidler og ved besøg hos ældre eller syge.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Få mere at vide om Coronavirus:

Coronasmitte.dk - Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona.

sst.dk - Sundhedsstyrelsen hjemmeside