OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. september 2020

Claus Lind Christensen genvalgt som DJ-formand

Formand gennem otte år fik i dag repræsentantskabets velsignelse til at fortsætte på posten. Af 349 stemmer fik han 282, mens hans modkandidat, Jesper Lindgaard, fik 65 stemmer. To delegerede valgte at stemme blankt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

Som afslutning på et – trods COVID-19 – forbløffende velsmurt repræsentantskabsmøde med mange punkter på dagsordenen, var der lørdag eftermiddag, den 19. september, lagt op til kampvalg i Vingsted Centret. Formand Claus Lind Christensen, som har holdt posten igennem otte år, var på valg, og over for ham stod udfordreren Jesper Lindgaard, major og officer i Forsvaret.

I sin valgtale understregede Claus Lind Christensen behovet for et fortsat stærkt og aktivt jægerforbund. Siden han blev valgt for første gang i 2012, er der sket meget i jægerforbundet.

Vi er nået rigtig langt sammen

- Vi har samlet administrationen, og vi har en solid økonomi til morgendagens udfordringer. Vi har udformet klare strategiplaner sammen med klare mål. Vi har styrket det internationale arbejde for jagten betragtelig via en dansk indsats. Vi har markant styrket vores politiske interessevaretagelse med klare og 100 pct. transparente mål – og vi er en troværdig partner ift. vores omgivelser, sagde Claus Lind Christensen blandt andet.

Men det har ikke altid været let, erkendte han:

- Har vi så nået alle vores mål? Nej, og det ville næsten også være utopisk, hvis alt bare havde klappet i årene, der er gået, men vi er nået rigtig langt sammen. I vores arbejde med at nå vores mål, har vi også måtte tage beslutninger - også ubehagelige beslutninger. Beslutninger, der blev taget fordi det var vurderingen, at de var det rigtige og nødvendige for fremtiden. Har jeg her været i tvivl? JA - men når beslutningen er taget, så er der blevet handlet, og vi har gjort, som vi har sagt. Når det har været svært for os i Danmarks Jægerforbund, så er det, når vi har tvivlet. Det er den vigtigste læring, jeg vil tage med ind i en ny periode. Vi skal indrette os, så vi sammen bliver dygtigere til at tage beslutninger, og vel at mærke beslutninger, der bliver forankret.

Ikke tilfredsstillende resultater

I sin valgtale understregede udfordreren Jesper Lindgaard et behov for at begynde på en frisk:

- Lad os tage udgangspunkt i et professionelt fodboldhold. Her har træneren ansvaret for resultaterne for holdet. Man ved, at den dag, man siger ja til trænerjobbet, står man i spidsen for et hold. Man ved samtidig, at der skal leveres resultater. Den dag, resultaterne udebliver, er ens dage som træner talte. Danmarks Jægerforbund har ikke leveret tilfredsstillende resultater. Der er tabt, tabt og tabt terræn. Der er tabt medlemmer, der er mistet jagtbare arter, og den danske model står for skud. Der skal skiftes træner, og holdet skal i fællesskab sætte en ny kurs. Ja, Danmarks Jægerforbund trænger til en saltvandsindsprøjtning. Jeg er nålen. I medlemmer, ikkemedlemmer, tillidsfolk mv. er saltvand og sprøjte, lød det bl.a. fra Jesper Lindgaard.

Politisk erfaring afgørende

Men da de delegerede gik til valgurnerne, satsede et stort flertal alligevel på den kurs, de nu har kendt igennem otte år med Claus Lind Christensen ved roret. Således valgte 282 af de 349 stemmeberettigede at give den siddende formand yderligere fire år på posten. 

Under debatten forud for valget kunne adskillige delegerede sætte ord på det, de betragter som en vanskelig tid for jægerne. En tid, hvor der ikke er alternativer til samarbejde med de andre grønne organisationer, og hvor det er afgørende at holde fokus på det politiske spil.

Fra talerstolen strømmede der under debatten således ikke en stemning imod Jesper Lindgaard, men snarere et ønske om at holde kursen i en vanskelig tid, hvor Claus Lind Christensens erfaring med det politiske spil, hans evner til at samarbejde med de øvrige grønne organisationer og på tværs af partierne i Folketinget, blev afgørende.