OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. maj 2020

Bukkejagt med omtanke

På lørdag begynder sidste del af råvildtforvaltingssæsonen – bukkejagten. Bukkejagt er noget helt særligt i den danske jagtkultur. Hvis bukkejagten som vi kender den skal bevares, så skal den drives med omtanke!

Tekst: Torben Schulz Jensen, formand for DJ's hjortevildtudvalg
Foto: Thomas Iversen

Rådyret er gået fra fåtalligt til hvermandseje inden for en jægers livtids, men nu udviser råvildtet alarmende tendenser til markant tilbagegang. Det kalder på politisk handling – også fra Danmarks Jægerforbund.

Vores motivation for at drive bukkejagt er mangeartet. For nogen er det drømmen om trofæet, for andre er det kødet. Men fælles for alle er det oplevelsen af at være i ét med naturen. En følelse, som er balsam for sjælen. Naturen er næppe mere indbydende og betagende end i forsommeren. Den drager os og de 60 dage, der ligger foran os, er fantastiske. Hvor mange bukke den enkelte jæger samvittighedsfuldt kan nedlægge i den kommende sæson, afhænger af hans adgang til jagt og – ikke mindst – hvad der allerede er sket på de terræner siden 1. oktober 2019.

Bæredygtig afskydning af råvildt

Der tales meget om at der nedlægges for mange bukke. Det er ikke nødvendigvis tilfældet – mange steder er problemet snarere at der nedlægges for få hundyr. En bæredygtig afskydning af råvildt er balanceret mellem køn og har et fokus på lam. Råer og lam er ikke jagtbare i bukkejagten. Derfor afhænger den bæredygtige afskydning af bukke i første omgang af, hvor mange råer og lam der blev skudt på det samme areal i efteråret. For hver gang der er nedlagt en rå og ét rålam på arealet, kan der forsvarligt afskydes en buk i den forestående sæson.

Mange vil gerne have en tommelfingerregel for hvor stort et areal man skal have for at kunne nedlægge en buk. Det kan man ikke give. Hvis du mener at dit terræn kan bære afskydning af en buk pr. 5 ha, accepterer du så samtidig at din nabo på sine 100 ha nedlægger 20 bukke? Mindst én af jer vil med rette kunne klassificeres som grisk!

Bukkejagten er belønningen for god forvaltning

Der efterspørges også gode råd i forhold til afskydning af bukke. De kan også være svære at give. Men jager du for kødets skyld, så tager du mindst muligt fra andre ved at fokusere på et års bukkene. Desto svagere en årsbuk, desto flere kan du med god samvittighed nedlægges. Jager du for trofæets skyld, så skal du gøre dig klart, at ældre bukke har mere spektakulære trofæer end unge. Drømmer du om at nedlægge en guldmedalje, så skal du være parat til at lade bronzemedaljebukken gå i år.

Bukkejagten er belønningen for at have forvaltet dit råvildt med omtanke. Har du ikke nedlagt hundyr på dit terræn i efteråret, så tag afsted og nyd naturen. Bliv klog på hvad der rører sig på dit terræn, så du er klar til 1. oktober. Nyd naturen – gøgens kukken og myggenes stik har stadig deres charme, selvom du ikke nedlægger en buk. Knæk og bræk den 16. maj.