OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. september 2020

Buk tabte stængerne

Fordi ældre bukke kaster opsatsen tidligt - hvilket vil sige fra cirka ultimo oktober - blev en spansk jæger overrasket, da en buk, skudt 22. september, tabte stængerne, da han rørte ved dem.

Tekst og Foto: Henning Kørvel

På pyrschjagt 22. september om aftenen i Guadalajara, der i forening med Soria og Aragon er hotspots til bukkejagt i Spanien, nedlagde en jagtven, som har mange råbukke med og uden medalje på samvittigheden, en ældre råbuk. Han fik imidlertid et chok, da han efterfølgende nåede frem til den og tog fat om stængerne for at trække den ud for at kunne brække den op, for bukken fulgte ikke med. I stedet for stod han med stængerne i hænderne, og da han undersøgte rosenstokkene, indså han, at hormonsystemet der styrer bukkens dannelse og tab af stængerne, havde gjort klar til, at bukken skulle tabe stængerne, hvilket er henved en måned tidligere, end det er normalt, at ældre bukke mister dem fra ultimo oktober for at give plads til dannelsen af en ny, men ikke nødvendigvis større opsats.

To arter råvildt

Det havde han aldrig nogen sinde før været ude for og teoretiserer over, om det var en enlig svale, eller om klimaforandringer spiller ind. En tredje mulighed, som han heller ikke ser bort fra er, at bukken kan have haft fejl i hormonsystemet.

Spanien har to arter råvildt. Den koventionelle underart (Capreolus c. capreolus) og moriscoråvildt (Capreolus c. garganta, Munier 1983), der findes i et område Cadizprovinsen på størrelse med Fyn og er gråbrun hele året, og hovedet er smallere og kortere end hos den konventionelle race.
Konventionelt råvildt fandtes oprindeligt kun i det nordlige Spanien, og herfra har det bredt sig til de centrale dele af landet, og det menes, at råvildt i dag findes på cirka 165.000 kvadratkilometer ud af det samlede areal på 505.950 kvadratkilometer.

Hotspots er Guadalajara, Soria og Aragon, og det vurderes (Ortega 2010), at den spanske råvildtbestand i dag tæller mellem 500.000 og 600.000 styk med en pil opad, fordi det stadig udbredes til nye egne, og det i navnlig den centrale del af landet trives godt, fordi vintrene her er milde, og udbuddet er føde er stort.

Bukkejagt på licens

Hvor spanske riffeljægere tidligere havde primært fokus på kronvildt, vildsvin, stenbukke og gemser, har de taget bukkejagt til sig, og der bliver i Spanien hvert år skudt bukke med opsatser over 200 CIC-point i ikke blot hotspotsområder som Guadalajara, Soria og Aragon, men også Burgos.

Der er næppe nogen tvivl om, at når Spanien hvert år leverer endog meget store bukke, at så hænger det ikke kun sammen med gode gener, men skyldes utvivlsomt også, at afskydningen af både bukke og råer sker på licens, der udstedes af den regionale miljømyndighed, som dog ikke skeler til den enkelte bestands størrelse, og herefter udsteder et passende antal licenser, men derimod tildeler bukke til afskydning efter en hektarenhed (facitliste), hvilket kan være uhensigtsmæssigt.
På den ene side kan jægere mene, at de får for få licenser, men på den anden side sikrer licenssystemet, at bestandene ikke overudnyttes, og at det fortrinsvis er unge bukke, der skydes.

Licenssystem og COVID-19

Der er run på bukkejagt i Spanien, og store jordejere, der lejer bukke ud, forlanger skyhøje summer for licenserne. Hvis man kan købe licenser til 1.000 euro (cirka 7.500 kroner) stykket, så er man yderst heldig, men mere almindeligt er det, at man skal op med 1.200-1.500 euro eller 9.000-11.500 kroner pr. styk, og jægere, der skal op med så mange penge for adgang til at skyde en buk, skyder naturligvis ikke en ung buk, men venter med at bruge licensen, indtil den store buk kommer for riflen.

Licenssystemet er til hinder for, at det for jagtrejsebureauer er attraktivt at satse på bukkejagt i Spanien, fordi ikke kun prisen for licenserne er høj, men også fordi antallet af licenser pr. revir er ”beskedent” og blokerer for ”stordrift” som den, vi kender fra andre lande, f.eks. Polen, hvor der på mange distrikter kan afskydes et betydeligt antal bukke. Her er Spanien altså sig selv.

Og godt det samme. Situationen taler nemlig slet ikke for jagtrejser til den iberiske halvø i øjeblikket. Således fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til Spanien, fordi landet ikke længere opfylder kriterierne for lave smittetal af COVID-19 i modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande.

Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside her.