OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. december 2020

Buejægerne samles og styrkes

Foreningen af Danske Buejægere og Danmarks Jægerforbund har gennem et par år forhandlet om en form for fusion – nu er planen for en fusion inden for bueområdet godkendt.

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

Gennem de sidste par år har Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Danmarks Jægerforbund (DJ) arbejdet på et tættere samarbejde. Arbejdet er nu så langt fremme, at der er godkendt en køreplan frem mod en egentlig fusion af de to foreninger. En plan der er godkendt af FADB’s bestyrelse og lokalforeningsformænd samt DJ’s Hovedbestyrelse.

- Det overordnede formål med en fusion er at samle kræfterne og dermed styrke den politiske tyngde indenfor buejagtens sag, ligesom en fusion vil styrke de danske buejægeres fælles mål gennem større synlighed og tættere kontakt i hele landet, siger formand for FADB, Jørgen Vester.

- Vi er dog meget beviste om, at en fusion kan vække stærke følelser blandt mangeårige medlemmer af foreningen, hvorfor vi lægger stor vægt på ikke at tabe noget på gulvet eller glemme nogen i processen. Det er essentielt for en succesfuld proces, at vi får fat på ALLE bueskytter og får ALLE afdelinger med i hele landet, også dem der måske i første omgang ikke mener, at de har noget at byde ind med, konstaterer han.

Bl.a. nævner han, at de bærende elementer der gennem tiden har tegnet FADB – som f.eks. årsskydningen – vil blive videreført i samme ånd som hidtil.

Køreplanen frem mod en fusion blev d. 25. nov. 2020 præsenteret af Jørgen Vester for DJ’s Hovedbestyrelse, mens formand for DJ, Claus Lind Christensen, d. 7. dec. præsenterede planen for FADB’s bestyrelse og repræsentanter for lokalforeningerne. Dagen efter – d. 8. dec. – fremlagde Claus Lind køreplanen for DJ’s buekoordinatorer. Præsentationerne opnåede efterfølgende accept fra både DJ’s Hovedbestyrelse og FADB’s tillidsvalgte og lokalforeningsformænd.

- Jeg har brændt for buesagen siden 2010, hvor jeg selv fik buejagttegn, og jeg synes, at en fusion mellem vore to foreninger vil være en sejr for buejagten i Danmark og de danske buejægere. Efter en fusion kan vi buejagtpolitisk trække lidt flere pund, ved som en stor organisation, at bruge kræfterne samlet og dermed opnå bedre mulighed for at få mere af det vi alle jo i bund og grund gerne vil have, nemlig mest mulig buejagt til de danske buejægere, sagde Carl Johan Mikkelsen, der uden ophold har siddet i DJ’s bueudvalg, siden det blev oprettet i 2013.

Først sad han som koordinator for Kreds 2 og siden 2018 som formand.

- Jeg er godt klar over, at der bliver meget at arbejde med i arbejdsgruppen, men den opgave er vi klar til at tage på os, så længe det gavner buejagtsagen, konkluderede han.

Den arbejdsgruppe, der er nedsat, består af tre medlemmer fra hver forening, og deres opgave er at udarbejde en endelig køreplanen for en fusion. De skal samtidig udstikke arbejdsopgaver til respektive personer og sætte navne på det politiske udvalg og aktivitetsudvalget.

Arbejdsgruppen består af:

  • Formand for FADB Jørgen Vester
  • Bestyrelsesmedlem i FADB Tom Buxbom
  • Bestyrelsesmedlem i FADB Brian Lisborg
  • Bueudvalgsformand i DJ Carl Johan Mikkelsen
  • Buekoordinator DJ’s Kreds 6 Bo Simonsen
  • Buekoordinator DJ’s Kreds 8 Orla Hansen

- Som jeg ser det, gælder det nu om at skabe et stærkt buejagtsområde i DJ. Jeg ved godt, at buejagten ikke har været en del af DJ i lang tid og derfor også godt klar over, at det er det store arbejde, der har foregået igennem mange år i FADB, som har skabt den platform, vi nu står på, og som kan bringe os sammen. Det har jeg enormt stor respekt for. Når det er sagt, kan jeg blot konstatere at den egentlige målsætning med en fusion, helt enkelt er at samle og styrke buejægerne i Danmark, sagde Claus Lind Christensen.

Den første pil er nu sat på strengen, tilbage er blot at lave et langt, kontrolleret og sejt træk!