OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. september 2020

Buejæger: Klar til det store hjortevildt?

Når forsøgsperioden med buejagt på de store hjortevildtarter nu går ind i sit tredje år, er der en del trænings- og grejmæssige forholdsregler, du bør være på forkant med.

Buejagt på Kron-, då- og sikavildt stiller en række krav til både buejægeren og det grej, der bruges. Kravene er for en del lovmæssige, men der er også en del ikke juridiske aspekter, der skal tages højde for ved buejagt på disse arter.

I Danmark har man valgt at bruge joule, når buens og pilens effektivitet og dræbende evne skal måles. Til jagt på større hjortevildt end råvildt er kravet fastsat til minimum 80 joule, hvilket er et energikrav, der skal opfyldes med en pilevægt på 33 gram. Denne konstellation har været brugt i mange år af danske buejægere, der er taget på udenlandsjagt efter storvildt, og det har vist sig effektivt.

Ovenstående indlededning er et uddrag af en længere artikel, bragt i sin helhed på Foreningen af Danske Buejægeres (FADB) hjemmeside. I artiklen, som er skrevet af Thomas Lindy Nissen, kan du læse mere om pilens vægt og kvalitet samt om gode, dårlige og ekstremt dårlige jagtspidser, behovet for indskydning, skudafstande og ikke mindst om skudvinkler.

Artiklen er et redigeret uddrag fra Foreningen af Danske Buejægeres onlineudgivelse Buejagt i Danmark. Bogen er produceret og betalt af FADB og stilles gratis til rådighed for alle buejægere i Danmark. Den bruges bl.a. i uddannelsen af nye buejægere.