OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. november 2020

Brug for ny flugtskydebane? Få hjælp af DJ's konsulenter

Vestjysk jagtforening har fået ny flugtskydebane til en værdi af knapt en halv million kroner. DJ var med hele vejen, og hjalp til med konsulentbistand til godkendelser, ansøgninger, møder med kommunen, mv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jan Marhauer

Det er sin sag at etablere ny flugtskydningsbane i vore dage. Det er både dyrt og kravene er store, og det kan være temmelig indviklet for ganske almindelige folk at overskue baneindretning og forhåndsgodkendelser, miljøgodkendelser, landzonetilladelser, tilladelser til diverse dispensationer, mv. Det ved de i Ølstrup Jagtforening, som i sommer tog en spritny bane i brug. Med god hjælp fra Danmarks Jægerforbunds konsulent for skydebaner.

Nye tilladelser nødvendige

Ølstrup ligger i Ringkøbing-Skjern kommune, og her havde man længe trængt til nye faciliteter til flugtskydning. De mange penge - i omegnen af 420.000 kroner - blev fundet via lokale sponsorere og Miljøministeriets skydebanepulje, som betalte cirka halvdelen. Konsulentbistanden i forbindelse med det praktiske og diverse ansøgninger og godkendelser, blev varetaget af Danmarks Jægerforbund.

- Vi havde jo tilladelse til den gamle bane, men ændringerne betød, vi skulle søge nye tilladelser. Fra Politiet havde vi en forhåndsgodkendelse. Ellers var vi aldrig gået i gang. Helt som ventet var det miljøgodkendelsen, som tog mest tid og meget arbejde at få på plads. Danmarks Jægerforbund har virkelig ydet en fantastisk konsulentbistand i den sammenhæng, fortæller Villy Dahl Jensen, der har stået i spidsen for projektet, til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

DJ-konsulenterne var med hele vejen

Danmarks Jægerforbund har hjulpet Ølstrup Jagtforening hele vejen igennem processen, som har varet et halvt års tid. Det startede med at Villy Dahl Jensen tog kontakt til jægerforbundet med et ønske om en ny indretning af deres eksisterende skydebane. Herefter tegnede skydebanekonsulent Morten Thim Jensen et forslag til en baneindretning, som efter jagtforeningens accept blev forhåndsgodkendt af politiet. En sådan ombygning kræver en ny miljøgodkendelse af skydebanen, og også her kunne konsulenten træde til:

- Jeg tager kontakt til kommunen og planlægger et møde, hvor projektet præsenteres. Herefter skriver jeg en miljøredegørelse og udarbejder en støjrapport og en ansøgning om landzonetilladelse. Jeg skriver også en dispensationsansøgning fra naturbeskyttelseslovens §3, da dele af skydebanen er beskyttet natur, forklarer Morten Thim Jensen.

Da alt ansøgningsmaterialet er udarbejdet og gennemlæst og godkendt af jagtforeningen, sender han det samlet afsted til sagsbehandling hos Ringkøbing-Skjern kommune. Skydebanen får en ny miljøgodkendelse og andre relevante tilladelser og dispensationer, hvorefter det praktiske arbejde med anlæggelsen af faciliteterne kan gå i gang.

Alle DJ-jagtforeninger kan få hjælp

Morten Thim Jensen beskriver processen med Ølstrup Jagtforening som en klassisk opgave, hvor jægerforbundets skydebanekonsulenter hjælper foreningen og guider den hele vejen igennem det bureaukratiske system. Der er selvfølgelig tale om en gratis rådgivning, hvad enten det drejer sig om hjælp til diverse ansøgninger og tilladelser, rådgivning om skydebaneindretning, støjdæmpning. mv.

- Vi udarbejder alt ansøgningsmateriale med tilhørende støjberegninger hvis en skydebane skal have en ny miljøgodkendelse eller en revurdering af deres gamle miljøgodkendelse. Jagtforeningerne skal blot indgå en samarbejdsaftale med jægerforbundet, og så står vi for alt arbejdet. Det kan næsten ikke være nemmere, konstaterer Morten Thim Jensen.

Opfordringen er hermed givet videre!